Administracinė informacija » Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

 

Pareigybės Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur), 2022 m.
IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2021 metai
Direktorius 1 2404 1 2403
Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 4 1772 2 725
Vyr. mokytoja 6 1680 9 1516
Mokytojas metodininkas 10 1846 11 1470
Mokytojas ekspertas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 5 1400 4 1214
Bibliotekininkas - - - -
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Valytojas 2 859 2 665
Pailgintos grupės auklėtoja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*

 

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.