Administracinė informacija » Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

 

Pareigybės Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur), 2023 m.
III ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2022 metai
Direktorius 1 3439 1 2817
Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 4 1993 2 1426
Vyr. mokytoja 7 1710 9 1419
Mokytojas metodininkas 11 1464 11 1470
Mokytojas ekspertas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 5 1371 4 1292
Bibliotekininkas - - - -
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Valytojas 3 831 2 776
Pailgintos grupės auklėtoja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*

 

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.