Administracinė informacija » Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

 

Pareigybės Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur), 2022 m.
I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2021 metai
Direktorius 1 2810 1 2403
Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 2 826 2 725
Vyr. mokytojas 9 1384 9 1516
Mokytojas metodininkas 11 1812 11 1470
Mokytojas ekspertas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 4 1303 4 1214
Bibliotekininkas - - - -
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės administratorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Valytojas 1 783 2 665
Pailgintos grupės auklėtoja 1 1538 1 1190

 

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.