Administracinė informacija » Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

 

Pareigybės Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur)
IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2016 metai

Direktorius

1

1409,64

1

1224,64

Direktoriaus pavaduotojas

0

0

1

1006,48

Auklėtojas

2

803,44

2

617,28

Mokytojas metodininkas

9

386,25

9

225,61

Vyr. mokytojas

12

607,05

12

372,41

Mokytojas

4

971,15

4

740,72

Mokytojo padėjėjas

4

720,56

2

427,46

Specialistas

2

812,00

3

554,00

Darbininkas

1

400,00

3

378,00