Administracinė informacija » Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

 

Pareigybės Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur), 2021 m.
III ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2020 metai
Direktorius 1 2292 1 2446
Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 2 650 2 590
Vyr. mokytojas 11 501 11 512
Mokytojas metodininkas 8 1510 8 1333
Mokytojas ekspertas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 4 1114 4 1112
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės administratorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Valytojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos grupės auklėtoja 1 1094 2 1247

 

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.