Administracinė informacija » Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

 

Pareigybės Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur)
I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2017 metai

Direktorius

1

1463,73

1

1382,90

Direktoriaus pavaduotojas

0

0

1

1006,48

Auklėtojas

2

656,75

2

692,80

Mokytojas metodininkas

9

258,29

9

262,61

Vyr. mokytojas

12

617,29

12

632,41

Mokytojas

4

837,54

4

881,92

Mokytojo padėjėjas

4

535,85

2

610,86

Specialistas

2

981,23

3

972,54

Darbininkas

1

400,00

1

378,00