Administracinė informacija » Finansinių ataskaitų rinkiniai

Mokyklos finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m.

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis  

2019 m.

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis Metinė

2018 m.

II ketvirtis III ketvirtis Metinė

 

2017 m.

I ketvirtis II ketvirtis Metinė

2016 m.

1 dalis 2 dalis

2015 m.

II ketvirtis III ketvirtis Metinė

 

 

2014 m.

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis Metinė

 

Veiklos rezultatų ataskaitos:

2011 m.

 

I ketvirtis  II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis

 

 

2010 m.

 

 I ketvirtis  II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis

 

Finansinės būklės atskaitos:

2011 m.

 

I ketvirtis  II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis

 

 

2010 m.

 

 I ketvirtis  II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis

 

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį:

2011 m.

 

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis

 

2010 m.

 

 I ketvirtis  II ketvirtis III ketvirtis  IV ketvirtis