Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba

 

Mokyklos taryba – aukščiausias mokyklos savivaldos organas, renkamas 2 metams. Ją  sudaro 2 mokytojai, 2 mokiniai, vienas tėvų atstovas ir vienas socialinių partnerių atstovas.

 

Pirmininkė – Alma Judelienė, matematikos vyr. mokytoja.

 

Nariai: Aldona Pipirienė, specialiosios (lavinamosios) klasės vyr. mokytoja, Alvyda Kazlauskienė ir Egidijus Jocys, IIIga klasės mokiniai, Vita Laurinavičienė, tėvų atstovė ir Vida Ropienė, socialinio partnerio atstovė.

 

 

 


Metodinė taryba

 

Metodinė taryba – mokyklos savivaldos organas,  kurio tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo

 

Metodinės tarybos pirmininkė – Edita Pėlikienė, specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja metodininkė,

 

Nariai: Irena Darčienė, istorijos mokytoja metodininkė; Vida Mažeikienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

 

 

 

 

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos metodinės tarybos nuostatai