Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba

 

Mokyklos taryba – aukščiausias mokyklos savivaldos organas, renkamas 2 metams. Jį  sudaro 3 mokytojai, 3 mokiniai ir vienas tėvų atstovas.

 

Pirmininkė – Irena Gabrielaitienė – lietuvių k. mokytoja metodininkė;

 

Nariai:

 

Aldona Pipirienė – specialiųjų klasių vyr. mokytoja, 

Elvyra Gedeikienė – rusų k. vyr. mokytoja.

 

Justinas Žilevičius (4ga),

Kristina Grigišienė (4ga),

Giedra Rupšienė (3ga)

 


Metodinė taryba

 

Metodinė taryba – mokyklos savivaldos organas,  kurio tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo

 

Metodinės tarybos pirmininkė – Vida Mažeikienė, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

 

Nariai:

Edita Pėlikienė – specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja metodininkė, 

Birūta Vičiūnienė – matematikos vyresnioji mokytoja

 

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos metodinės tarybos nuostatai