Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba

 

Mokyklos taryba – aukščiausias mokyklos savivaldos organas, renkamas 2 metams. Jį  sudaro 3 mokytojai, 3 mokiniai ir vienas tėvų atstovas.

 

Pirmininkė

 

Nariai:

 

 


Metodinė taryba

 

Metodinė taryba – mokyklos savivaldos organas,  kurio tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo

 

Metodinės tarybos pirmininkė – Edita Pėlikienė, specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja metodininkė,

 

Nariai:

 

 

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos metodinės tarybos nuostatai