Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba

 

Mokyklos taryba - aukščiausias mokyklos savivaldos organas, renkamas 2 metams. Jį  sudaro 3 mokytojai, 3 mokiniai ir vienas tėvų atstovas.

 

Pirmininkė – Lineta Dargienė – lietuvių k. mokytoja metodininkė;

 

Nariai:

 

Nijolė Vaitkevičienė – specialiųjų klasių vyr. mokytoja, 

Elvyra Gedeikienė – rusų k. vyr. mokytoja.

 

Eglė Juškaitė (3ga),

Sara Bekaitė (3ga),

Karina Baltikauskaitė (10j)

 


Metodinė taryba

 

Metodinė taryba – mokyklos savivaldos organas,  kurio tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo

 

Metodinės tarybos pirmininkė – Vida Mažeikienė, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

 

Nariai:

Edita Pėlikienė – specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja, 

Birūta Vičiūnienė – matematikos vyresnioji mokytoja

 

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos metodinės tarybos nuostatai

 


 

Mokinių taryba

 

Mokinių taryba – mokyklos savivaldos organas, kurio tikslas – efektyvinti  mokyklos gyvenimą organizuojant turiningą mokinių laisvalaikį, padedant mokyklos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas, atstovaujant mokyklą įvairiuose renginiuose, dalyvaujant prevencinėje veikloje. 

 

VYKSTA RINKIMAI !