Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba - aukščiausias mokyklos savivaldos organas, renkamas 2 metams. Jį  sudaro 3 mokytojai, 3 mokiniai ir vienas tėvų atstovas.

Nariai:

Elvyra Gedeikienė – rusų kalbos  vyr. mokytoja

Lineta Dargienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Nijolė Vaitkevičienė – specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja

Edita Grikšienė – tėvų atstovas

Viktorija Petravičiūtė  – mokinė (III gb)

Aivaras Jankauskas – mokinys (IV ga)

Jurgita Martinavičienė – mokinė (IV ga)


Metodinė taryba

Metodinė taryba – mokyklos savivaldos organas,  kurio tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo

Metodinės tarybos pirmininkė – Jovita Kiržgalvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Edita Pėlikienė – specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja, vyresnioji specialioji pedagogė

Vida Mažeikienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Birūta Vičiūnienė – matematikos vyresnioji mokytoja

Irena Darčienė – istorijos / geografijos vyresnioji mokytoja

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos metodinės tarybos nuostatai

 


 

Mokinių taryba

Mokinių taryba – mokyklos savivaldos organas, kurio tikslas – efektyvinti  mokyklos gyvenimą organizuojant turiningą mokinių laisvalaikį, padedant mokyklos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas, atstovaujant mokyklą įvairiuose renginiuose, dalyvaujant prevencinėje veikloje. 

 

Mokinių tarybos pirmininkas – Mantas Butkus (10j)

Nariai:

Viktorija Butkutė (10j klasė)

Viktorija Petravičiūtė (IIIgb)

Vitalija Petravičiūtė (IIIgb)

Aivaras Jankauskas (IVga)

Jurgita Martinavičienė  (IV ga)

Evelina Valentaitė (IVgb)