Administracinė informacija » Paslaugų kainos

Šilalės suaugusiųjų mokykloje mokytojams už kontaktinę valandą pakartotinai mokantiems vidurinį išsilavinimą turinčius asmenis jų pageidaujamų vidurinio ugdymo programos dalykų. Mokiniai moka:

 

1. Mokytojui – 18 Lt (5,21 Eur); 

 

2. Vyresniajam mokytojui – 21 Lt (6,08 Eur); 

 

3. Mokytojui metodininkui – 23 Lt (6,66 Eur). 

 

4. Už specialiųjų klasių pailgintos dienos grupės lankymą imamas:

   1 Lt (0,29 Eur) mokestis už kiekvieną lankytą dieną.