Paslaugos

Šilalės suaugusiųjų mokykla kviečia mokytis

 

 Suaugusiųjų klasėse – 


- asmenis, norinčius įgyti aukštesnio lygmens išsilavinimą (nebaigusius pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos);


- turinčius  nepatenkinamų metinių įvertinimų ir norinčius likviduoti dalyko(-ų) įsiskolinimus;


- 16 –17 metų dirbančius jaunuolius;


- nepilnametes, esančias nėštumo ir gimdymo atostogose.

 

 

Jaunimo klasėse – jaunuolius, turinčius mokymosi sunkumų, stokojančius motyvacijos.


Priimami 12 - 17 metų jaunuoliai ir jaunuolės.

 

 

Specialiosiose klasėse – specialiųjų ugdymosi poreikių poreikių turinčius asmenis nuo 7 iki 21 metų su vidutiniu ir žymiu intelekto sutrikimu.
   
  Reikalingi dokumentai:

 

• prašymas (pildomas mokykloje);
• asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
• įgyto išsilavinimo pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus;
• asmenys, kurių pavardė nesutampa su pavarde, nurodyta išsilavinimo dokumente, pateikia pavardės keitimo dokumento kopiją;
• sveikatos pažyma – norintiems mokytis jaunimo ir specialiosiose klasėse;
• pažyma iš Pedagoginės psichologinės tarnybos – pageidaujantiems mokytis specialiosiose klasėse.

 

        

Mokyklos adresas: J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė
Informacija teikiama telefonu: 8 449 74281

 


 

IIIg ir IVg klasių mokinių individulaus ugdymo planas  2015 - 2016 m. m. / 2016 - 2017 m. m.

 

IIIg ir IVg klasių mokinių individulaus ugdymo planas  2016 - 2017 m. m. / 2017 - 2018 m. m.

 

 


Paslaugų kainos