Apie mokyklą » Mokyklos istorija

Šilalės suaugusiųjų mokykla savo gyvavimo istoriją skaičiuoja nuo 1945 m. spalio 15 d. Tuo metu prie dabartinės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos buvo įkurtos suaugusiųjų II, IV ir V klasės, kuriose mokėsi 41 mokinys. 

   1956-1957 mokslo metais mokyklą lankė 141 mokinys. 

   1964 m. prie Šilalės vakarinės mokyklos buvo atidarytas neakivaizdinis skyrius, o prie Šilalės rajono vidurinių ir aštuonmečių mokyklų - konsultaciniai punktai (apie 1983 m. vėl panaikinti). 

   1973 m. Šilalės vakarinę neakivaizdinę mokyklą baigė 1327 abiturientai. Tai buvo didžiausia baigusiųjų laida per visą mokyklos gyvavimo istoriją. 

    2001 m. mokykla buvo perkelta į buvusias katalikiškos mokyklos patalpas, o 2005 m. spalio 17 d. įsikūrė Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos patalpose.

 

     Per  tuos metus mokyklai vadovavo:  pirmoji direktorė Regina  Doveikienė, E. Davidonienė, Labrincas, Sudintas,  D. Ūksas,  D. Sargelytė, Juzokaitė, J.  Saudargaitė, E. Mikutienė, B. Stingytė - Biknevičienė, J.Volskis, A. Sladkevičius, M. R. Valiuvienė. Nuo 2004 m. mokyklos direktorė - Daiva Rudminienė.
    

   

 Mokykloje  šiais 2020 – 2021 m.m. dirba 25 mokytojai, pagrindinėse pareigose 6 ir antraeilėse 19, visi su aukštuoju išsilavinimu – dalyko specialistai. Iš jų: 2 mokytojai ekspertai, 13 mokytojų turi metodininko kategoriją, 8 – vyr. mokytojo ir 1 mokytojo. Mokykloje taip pat dirba  –  auklėtoja, vairuotojas, bibliotekininkė, valytoja. 

 

   Suaugusiųjų  mokykloje 2020 – 2021 m. m. mokosi 168 mokiniai,  (8-9 suaugusiųjų klasės mokiniai mokosi neakivaizdiniu būdu). Yra suformuotos 2 specialiųjų ugdymosi poreikių klasės, 1 jaunimo klasė, 5 – suaugusiųjų.

 

   Mokytojai   savo veiklą grindžia  šiuolaikiniais ugdymo principais, garantuoja tęstinį mokymąsi, padeda įgyti trūkstamų žinių arba jas atnaujinti.

    

    Entuziastingos Mokyklos tarybos dėka mokyklos bendruomenė įtraukiama į aktyvias veiklas: kasmet planuojamos ir paminimos valstybinės bei tradicinės mokyklos šventės, organizuojami suaugusiųjų švietimo savaitės renginiai, paskaitos-susitikimai, diskusijos su įdomiais žmonėmis, pažintinės  išvykos mokiniams. Mokyklos bendruomenė kasmet  inicijuoja ir rengia įvairius projektus. Mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją, vyksta į edukacines, kultūrines išvykas.


      

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-27