Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

VGK komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laura Ačienė

 

Nariai:

 

1.    Birutė Jankauskienė – lietuvių k. mokytoja, PPT atstovė;
2.    Irena Darčienė – istorijos ir geografijos mokytoja;
3.    Edita Pėlikienė – specialiųjų klasių mokytoja;
4.    Aldona Pipirienė - specialiųjų klasių mokytoja.

 

 

Kontaktinis telefonas 8-449-74281
El. p. rastine@silalessuaugusiuju.lt


VGK posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį.

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-25