Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

VGK komisijos pirmininkė – direktorės pavaduotoja ugdymui Jovita Kiržgalvienė

 

Nariai:

 

1.    Birutė Jankauskienė – lietuvių k. mokytoja, PPT atstovė;
2.    Irena Darčienė – istorijos ir geografijos mokytoja;
3.    Edita Pėlikienė – specialiųjų klasių mokytoja;
4.    Vilma Šiaudvytienė - specialiosios (lavinamosios) klasės auklėtoja;
5.    Birūta Vičiūnienė – matematikos mokytoja;

6.    Aldona Pipirienė - logopedė.

 

Kontaktinis telefonas 8-449-74281
El. p. suaugusiuju@takas.lt


VGK posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį.

 

Vaiko gerovės komisijos 2017 m. veiklos programa

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-30