Naujienos

KUN PASAKYS ŽEMAITĖŠKS ŽUODIS

2024-04-24


2024 m. yra paskelbti žemaitiško rašto metais, kuriuos mini visos Žemaitijos savivaldybės. Prie šio gražaus minėjimo prisidėjo ir Šilalės suaugusiųjų mokykla.
Lietuvių kalbos mokytojos Lineta Dargienė ir Vida Mažeikienė suorganizavo popietę "Kun pasakys žemaitėšks žuodis". Jos metu metu mokyklos bendruomenė buvo supažindinta su žemaičių kalbos, rašto istorija, jų naudojimu šių dienų kontekste. Žinių įtvirtinimui buvo surengtas žaidimas, o nugalėtojai apdovanoti mini dovanėlėmis.
Džiugu, jog yra rengiami tokie minėjimai, kurie neleidžia pamiršti savo šaknų, savo krašto istorijos, savo gimtosios, šnekamosios kalbos.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laura Ačienė
 

plačiau
ERASMUS+ PROGRAMOS KURSAI VALENSIJOJE

2024-03-26

 

Šilalės suaugusiųjų mokykloje toliau vykdomos Erasmus+ projekto „Patrauklus ir efektyvus suaugusiųjų švietimas“ veiklos.
Kovo 18 – 23 dienomis mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laura Ačienė ir matematikos mokytoja Alma Judelienė dalyvavo tarptautiniuose kursuose mokytojams „Mišrus mokymasis: nuotolinio ir kontaktinio mokymo taikymas“ Valensijoje. Juose tobulinome IT kompetencijas, susipažinome su naujomis platformomis, kurių pagalba galima vesti įdomias interaktyvias pamokas. Taip pat mokėmės, kaip galima organizuoti ugdymą, kad jis būtų įdomus ir patrauklus besimokančiajam, kaip kokybiškai planuoti mokytojo ir mokinio darbo laiką. Kursų dalyviai iš Belgijos, Vokietijos, Kroatijos ir Lietuvos pristatė savo mokyklas, bei savo šalių švietimo sistemas.
Po mokymų buvo organizuojamos pažintinės ekskursijos Valensijos mieste, kurių metu turėjome galimybę aplankyti senamiestį, susipažinti su miesto istorija, prisimenant krikščionybės ištakas ir kitus svarbius mokslui ir pasauliui praeities istorinius dalykus. Didelį įspūdį paliko krikščioniškos tradicijos, kurios stipriai puoselėjamos Gavėnios laikotarpiu.
Dalyvavimas kursuose buvo finansuotas iš Europos Sąjungos programos Erasmus+.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laura Ačienė
 

plačiau
ŠVENTĖ "BĖGANTYS METAI"
ŠVENTĖ

2024-03-22


Kovo 20 d. buvo organizuojama Šilalės rajono bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų ugdytinių šventė "Bėgantys metai", kuri vyko Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje. Joje dalyvavo ir mūsų mokyklos specialiosios klasės mokinys Ignas Poška kartu su savo mokytoja Aukse Vydmantiene. Šventės metu Ignas deklamavo Teresės Ūksienės eilėraštį „Žemė laukia“ bei pristatė piešinį gamtos tema.
Džiaugiamės Igno pasiekimais.

 

 

Specialiosios klasės mokytoja Auksė Vydmantienė
 

PASITINKAME PAUKŠČIUS
PASITINKAME PAUKŠČIUS

2024-03-22

 

Kiekvienais metais specialiųjų klasių mokiniai pasitinka grįžtančius paukščius.
Šia proga Šilalės miesto bendruomenių parke mokiniai su pagalba pakabino inkilą, kurį pagamino Šilalės suaugusiųjų mokyklos abiturientai.

 

 

 

Specialiosios klasės mokytoja Auksė Vydmantienė
 

RŪPINUOSI MŪSŲ PLANETA

2024-03-21


Specialiųjų klasių projektas - “Rūpinuosi mūsų PLANETA!”, skirtas pasaulinės Žemės bei Vandens dienai paminėti.
Kiekvienais metais kovo mėnesį minime pasaulinę Žemės ir Vandens dieną. Specialiųjų klasių mokiniai kartu su mokytojomis bei auklėtoja vykdė projektinę veiklą „Rūpinuosi mūsų PLANETA“. Šio projekto tikslas - diegti ugdytiniams meilę žemei, gamtai, sąmoningai rūpintis ja. Projekto metu mokiniai su mokytojomis Vilma Šiaudvytiene ir Aukse Vydmantiene aktyviai dalyvavo pokalbiuose bei diskusijose: kokios yra planetos Žemės spalvos, ką reiškia Žemės spalvos gaublyje, kas yra mėlynos, o kas - žalios spalvos, kodėl reikia rūšiuoti šiukšles, kokių spalvų yra šiukšlių konteineriai ir pan.
Atkreipdami dėmesį į vandens svarbą, jo kokybės reikšmę žmogaus sveikatai, mokiniai kūrė vandens apytakos rato maketą, su auklėtoja Jolanta Aleksandravičiene vyko į UAB „Šilalės vandenys“ pamatyti bei sužinoti, kaip yra valomas vanduo, ir kokiais keliais ateina, kol atsiduria mūsų namuose.
Mokytoja Aldona Pipirienė supažindino mokinius su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, bei jų nauda mūsų Žemei.
Projektinę veiklą vainikavo mokyklos teatriuko pasirodymas, vadovaujamas mokytojos Editos Pėlikienės. Edukacinio spektaklio metu „Medžiai žemei“ mokiniai įtvirtino žinias apie švarią aplinką, žemės svarbą, bei jos išsaugojimą.

 

 

Specialiosios klasės mokytoja Auksė Vydmantienė
 

plačiau
PROJEKTO VEIKLOS

2024-02-23


Įgyvendindami projektą "Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija" vasario 22 d. lankėmės Vilniuje.
Viena iš veiklos sričių - savipagalbos grupių moterims ir vaikams organizavimas. Drauge su darbo grupe bei projekto dalyvėmis aplankėme sostinę. Dalyvius supažindinome su Vilniaus istorija, pasivaikščiojome senamiesčio takais ir takeliais, drauge pasimeldėme Aušros vartų koplyčioje.
Ukrainos ir Lietuvos bendrystę liudija Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios bei vienuolyno istorija. Graikų unitų bažnyčia pastatyta daugiau kaip prieš 500 metų. Liūdna, tačiau sovietmečiu ji buvo paversta sandėliu. Šiai dienai bažnyčia yra po truputį renovuojama. Labiausiai džiugina tai, kad šiandien čia žmonės renkasi maldai. Į Lietuvą atvykę karo pabėgėliai iš Ukrainos Vilniaus senamiestyje atranda miniatiūrinę Ukrainos salelę.
Džiaugiamės, kad turėjome galimybę projekto dalyviams parodyti savo sostinę.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laura Ačienė
 

plačiau
ERASMUS+ PROGRAMOS KURSAI PARYŽIUJE

2024-02-20

 

Nuo 2023 metų birželio 1 dienos Šilalės suaugusiųjų mokykloje vykdomas Erasmus+ projektas „Patrauklus ir efektyvus suaugusiųjų švietimas“. Vasario 12 – 16 dienomis mokyklos direktorė Daiva Rudminienė ir anglų kalbos mokytoja Daiva Albrechtienė dalyvavo tarptautiniuose kursuose mokytojams „Andragogika ir savarankiškas mokymasis“ Paryžiuje. Juose gilinome andragogines kompetencijas, mokėmės, kaip organizuoti ugdymo procesą, kad jis būtų įdomus, motyvuojantis ir įkvepiantis suaugusius mokinius mokytis ne tik mokykloje, bet ir savarankiškai. Laisvu laiku turėjome galimybę aplankyti Paryžiaus istorinius objektus, susipažinti su Prancūzijos istorija, papročiais ir tradicijomis.

Dalyvavimas kursuose buvo finansuotas iš Europos Sąjungos programos Erasmus +.

 

 

Projekto koordinatorė Daiva Albrechtienė

plačiau
OLYMPIS 2023 - RUDENS SESIJA