Naujienos

ŽEMĖS DIENA

2022-03-24

 


Visą savaitę mokykloje vyko veiklos, skirtos Žemės dienai paminėti. Specialiųjų klasių mokiniai, padedami mokytojų įsitraukė į veiklas, kurių metu kalbėjo apie tai, kaip reikia saugoti ir tausoti gamtą. Ruošė darbus, įprasminančius tai, ką mūsų rankos gali duoti žemei, bei ką mes, žmonės, savo rankomis darome blogo.
Baigiant savaitės veiklas, skirtas Žemės dienai, biologijos mokytoja metodininkė Živilė Lietuvninkė vedė integruotą biologijos-geografijos pamoką, kurios metu sužinojome, kas labiausiai teršia mūsų žemę, bei kas gali ją padėti tausoti.
Kiekvienas iš mūsų savo mažais, bet gerais darbais galime prisidėti prie mūsų Žemės saugojimo.

 

 

Mokyklos informacija
 

plačiau
GEROSIOS PATIRTIES RENGINYS

2022-03-22

 

Kovo 22 d. pradėta įgyvendinti ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“. Pirmasis programos modulis - gerosios patirties renginys "Įtraukiojo ugdymo iššūkiai" - vyko Šilalės suaugusiųjų mokykloje, kurio metu įstaigoje apsilankė Šilalės rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui.

Renginio metu buvo kalbėta, kaip kiekvienas mokinys gali būti ugdomas pagal jo galimybes, poreikius bei polinkius. Supažindinta su Šilalės suaugusiųjų mokyklos specialiųjų klasių aplinka, bei specialiųjų ugdymosi poreikių, turinčių mokinių ugdymu, veikla.

 

                                                                  

                                                                                                                

 

                                                                Laura Ačienė,

                                                                                               direktoriaus pavaduotoja ugdymui

plačiau
MOKINIŲ DARBELIAI
MOKINIŲ DARBELIAI

Laukdami Kovo 11 - osios šventės, specialiųjų klasių mokiniai su auklėtoja Jolanta Aleksandravičiene ruošė rankdarbius, simbolizuojančius Lietuvos valstybę.

 

 

Mokyklos informacija

MES ŽINOME, KODĖL ESAME LAISVI
MES ŽINOME, KODĖL ESAME LAISVI

2022-01-13

 

Prisimindami Sausio 13 - osios įvykius, drauge su visa Lietuva, dalyvavome visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje "Atmintis gyva, nes liudija". Dešimčiai minučių languose degėme vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes. Žiūrėjome dokumentinį filmą "Sausio 13 - oji". Dalijomės sava patirtimi ir prisiminimais.

Džiaugiamės, jog esame vieningi ir nepamirštame, kodėl esame laisvi.

 

Mokyklos informacija

 

Sausio 13-oji