Naujienos

Motinos diena

2018-05-07

 

Šią džiugią dieną pas Tave skubu
Su žodžiais ilgesio ir meile pagimdytais,
Man niekas kitas šiandien nesvarbu,
Išskyrus laimę tavo akyse, Mamyte...

 

Kiekvieną pirmąjį gegužės sekmadienį minime Motinos dieną. Specialiųjų klasių mokiniai padedami mokytojų ir auklėtojų sukvietė savo mamas į joms skirtą šventę, kurioje skambėjo gražiausios eilės, dainos ir vaidinimas. Vaikai savo mamas stebino paruoštu spektakliu „Peliukų nuotykiai“, deklamavo eiles, dovanojo atminimo dovanėles. Šventėje taip pat svečiavosi ir klausytojus džiugino dainomis – Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos mergaičių ansamblis „Linksmosios natelės“, vadovaujamas mokytojos Loretos Krompalcienės.

plačiau

ANTANUI SLADKEVIČIUI

1934-2018

 

A. Sladkevičius gimė ir augo Kaišiadorių rajone, Guronių kaime. Sunkiais pokario laikais prabėgo jo vaikystė ir jaunystė. Baigęs Žaslių vidurinę mokyklą 1954 metais įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos – matematikos fakultetą ir ten 1959 metais baigė matematikos specialybę. Gavo paskyrimą į Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio profesinę mokyklą, ten dirbo tik metus. Nuo 1960 metų dirbo Šilalėje Jaunimo vidurinės mokyklos mokytoju. A. Sladkevičiui ilgus metus (iki 2001 metų) teko dirbti mūsų rajono švietimo įstaigose ir mokytoju, ir švietimo skyriaus inspektoriumi, ir Šilalės vakarinės mokyklos direktoriumi. Tiek kolegų, tiek mokinių buvo gerbiamas už tolerantiškumą, gebėjimą atvirai ir gražiai sutarti, už reiklumą sau ir kitiems.

plačiau
Vykdėme veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2018

2018-03-27

 

Jau penkioliktus metus „Vaikų linija“ vykdo kampaniją BE PATYČIŲ, kurios tikslas stabdyti patyčias mūsų visuomenėje. Jaunimo klasių mokiniai vadovaujami mokytojų: Lauros Ačienės ir Irenos Darčienės įsitraukė į vykdomas veiklas. Mokiniai gamino lankstinukus, ruošė stendą, su aktualia informacija apie patyčių prevenciją. Rinko bei skaitė žymių žmonių mintis apie patyčias. Etikos bei pilietiškumo pagrindų pamokose mokiniai dalijosi savo patirtimi, atliko praktikas iš organizatorių rekomenduojamų veiklų sąrašo. Aptarę ir išanalizavę įvairias situacijas mokiniai, virtualioje erdvėje sėkmingai išsprendė testą ir sužinojo, kaip atpažinti bei užkirsti kelią patyčioms, kurio iniciatorius projektas „Už saugią Lietuvą“. Mokiniai buvo apdovanoti padėkomis. Savaitės užbaigimui ir įprasminimui mokiniai žiūrėjo filmą „Gerumo stebuklas“. Po filmo peržiūros mokiniai su mokytojomis jį aptarė, naudojantis „Vaikų linijos“ specialistų paruoštomis rekomendacijomis.

plačiau
„Tu tokia graži, mūsų žeme gimta“

2018-03-27


Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Kovo 20-oji pasirinkta  neatsitiktinai. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose žemės rutulio kampeliuose. 1971 m. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė Pasauline Žemės diena.


Šilalės suaugusiųjų mokykloje Pasaulinė žemės diena prasidėjo renginiu „Tu tokia graži, mūsų žeme gimta“, kurį surengė lavinamųjų klasių pedagogės: Jolanta Aleksandravičienė, Nijolė Vaitkevičienė,  Edita Pėlikienė ir Vilma Šiaudvytienė su savo auklėtiniais. Šventėje skambėjo dainos apie gamtos grožį, gimtinę. Mokiniai paskaitė eilių, sukosi liaudiškų šokių sūkury. Visus sujaudino vaikų pasižadėjimai žemei: klasėje ,,sužaliavo“ ąžuolo medis, kurio kiekvienas lapas – tai pažadas nešiukšlinti, mylėti, tausoti... 

plačiau
PASITIKOME ŠIMTMETĮ

2018-03-12


Kaip ir visa Lietuva, Šilalės suaugusiųjų mokykla, ruošėsi ir laukė Lietuvos atkūrimo 100-ųjų metinių. Visus metus, pasitinkant šimtmetį, rengėme ir dalyvavome įvairiuose renginiuose, skirtuose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. Artėjant šventei puošėme mokyklos erdves, rengėme popietes švenčių įprasminimui.


Iškart po naujųjų, 2017, šventinius metus pradėjome istorijos pamoka, skirta Sausio 13-osios įvykiams atminti. Irena Darčienė, istorijos mokytoja metodininkė, bei jaunimo klasių mokiniai ruošė pamoką „Naktis prie televizijos bokšto“. Buvo prisiminti tos nakties įvykiai, juose dalyvavę žmonės.

plačiau
Mylimai Lietuvai 100

2018-02-19

 

Mes mylim Lietuvą, nes galime didžiuotis jos istorija, gyventi kupinoje iššūkių jos dabartyje ir tikėti šviesia jos ateitimi. Nes čia yra pati gražiausia gamta, mieliausios pajūrio kopos ir baltos, kaip pasakos žiemos. Nes čia yra mūsų namai ir mes patys esame dalis tų namų.

 

Vasario 15d. mūsų mokykloje vyko keletas renginių skirtų iškilmingai datai paminėti. Specialiųjų klasių mokiniai  minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtąsias metines, jaukioje, pačių rankomis sukurtoje aplinkoje, skaitė gražiausias eiles apie Lietuvą, dalyvavo pokalbyje apie Tėvynę, dainavo dainas. Suaugusiųjų klasių mokiniai ir mokytojai renginyje „Šimtas eilučių Lietuvai“ prie apskrito stalo ir arbatos skaitė skirtingų laikotarpių eiles, dalijosi prisiminimais. Jaunimo klasių mokiniai Lietuvos gimtadieniui papuošė mokyklos erdves.

plačiau
UŽGAVĖNĖS

2018-02-13


Užgavėnės – žiemos pabaigos šventė.Tai juoko, džiaugsmo, įvairių papročių diena.

 

Užgavėnės – viena gražiausių žiemos švenčių, Šią dieną  kepami ir valgomi blynai, nes jie – šviesos ir grįžtančios saulės simbolis visame pasaulyje, gąsdinama ir varoma žiema iš kiemo. 

 

Vasario 13 dieną Šilalės suaugusiųjų mokyklos specialiosiose klasėse vyko žiemos išvarymo šventė. Skambėjo dainos, juokas, muzika. Persirengėliai dainavo dainas, žaidė žaidimus ir aplankė kaimynus. Buvo vaišinamasi blynais.

plačiau
Dalyvavome metodiniame renginyje

2018-01-22

 

2018 m. sausio 18 d. Tauragės vaikų reabilitacijos centre – mokykloje „Pušelė“ vyko metodinis renginys – seminaras „Ugdymo erdvių ir mokymo metodų dermė“. Susitikimą inicijavo Šilalės rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinė grupė, su kuria į susitikimą vyko ir Šilalės suaugusiųjų mokyklos specialiųjų klasių mokytojos ir logopedė.

 

Metodiniame renginyje savo pranešimą pristatė Edita Pėlikienė, Šilalės suaugusiųjų mokyklos specialios klasės mokytoja metodininkė. Pranešimo tema „Mokymo metodų įvairovė ir pritaikymo galimybės meninėje veikloje“. 

 

Po renginio dalyviai apžiūrėjo edukacines erdves, metodines priemones, esančias reabilitacijos centre – mokykloje „Pušelė“, bei dalijosi savo gerąją patirtimi.

plačiau
SAUSIO 13-OJI – LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

2018-01-12

 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Laisvė – tai didžiausia kiekvieno žmogaus ir visos tautos vertybė. Prieš 27 metus sausio 13-oji buvo juoda, tamsi ir apšlakstyta savo Tėvynės Lietuvos gynėjų krauju. Minint šią dieną mūsų mokyklos bendruomenė dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, vyko istorijos – pilietiškumo pamoka, kurią vedė istorijos mokytoja metodininkė I. Darčienė. Prisiminėme, kad 1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus, baigėsi iš širdies savo Tėvynę gynusių drąsių žmonių pergale. Jų dėka šiandien mes esame laisvi ir nepriklausomi. Direktorė D. Rudminienė linkėjo branginti ir saugoti laisvę, būti vieningais ir skleisti patriotiškumo dvasią.

plačiau