Naujienos

2015-03-23

Šilalės suaugusiųjų mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro surengtame respublikiniame fotografijų  konkurse „Mano gimtasis kraštas“.

 

Už originaliai ir  kūrybiškai perteiktą gimtojo krašto grožį ir savitumą padėka apdovanota 12a klasės mokinė Vita Stasytienė. 

 

Mokinę konsultavo ir konkursui parengė istorijos ir geografijos vyr. mokytoja Irena Darčienė.

 

Sveikiname ir linkime sėkmės kituose konkursuose!

plačiau

2015-03-19

 

Pirmadienį, kovo 17 dieną Šilalės suaugusiųjų mokyklos lavinamųjų klasių mokiniai lankėsi Jaunimo darbo centre. Centro darbuotoja Rimantė Gailienė papasakojo mokiniams, kuo užsiima šis centras, kuo jis gali būti naudingas jauniems žmonėms. Pasižvalgę po erdvias patalpas ir apžiūrėję stenduose pateikiamą informaciją mokiniai sėdo prie stalo pažaisti savęs pažinimo ir profesijos pasirinkimo žaidimo. Rezultatai privertė pamąstyti apie tai, ką norėtų nuveikti ateityje ir ko norėtų iš gyvenimo.

plačiau
Lietuvos nepriklausomybei – 25

2015-03-10

 

Šių metų kovo 11 dieną sukanka 25 metai nuo dienos, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Šiai iškiliai datai pažymėti Šilalės suaugusiųjų mokykloje buvo surengta nuotraukų paroda „Tėvynė graži visados...“.

 

Dėkojame mokiniams ir mokytojams, aktyviai dalyvavusiems parodoje.

plačiau
Kaziuko šventės atgarsiai...

2015-03-05

 

FOTOREPORTAŽAS

plačiau
Šimtadienio atgarsiai

2015-03-05

 

Liko visai nedaug – tik 100 dienų pasisemti daugiau žinių, įgyti daugiau patirties ir su nerimu laukti egzaminų. Vasario 26 d. mokyklos abiturientai šventė Šimtadienį.

 

Gyvenimas - kaip pasaka, su daug išbandymų ir laiminga pabaiga. Tokio gyvenimo linkėjo Šilalės suaugusių mokyklos vienuoliktokai abiturientams šventės proga. Po 100 dienų dvyliktokų laukia pirmieji išbandymai – egzaminai. Vienuoliktokai patikrino, ar tinkamai pasirengę abiturientai įveikti visas kliūtis, „išgydė“ nuo streso, gabiausiems įteikė pusatestačius. Direktorė D. Rudminienė linkėjo stiprybės, pasitikėjimo ir drąsos. Šventėje dalyvavusi Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja V. Macienė palinkėjo sėkmės, pasidžiaugė, kad suaugę žmonės siekia išsilavinimo ir stengiasi įgyvendinti svajones. Nuoširdžiausius linkėjimus auklėtiniams išsakė klasių auklėtojos I. Darčienė ir V. Pocevičienė.

plačiau
Vasario 16 – oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

2015-02-15

 

Vasario 16-oji  – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti.  Ši istorinė data Lietuvoje minima kasmet.

 

Šilalės suaugusiųjų mokykloje šios iškilios šventės proga parengtas informacinis stendas.

 

Mokyklos erdves papuošė mokinių vaikučių piešinių parodėlė.

plačiau

2015-02-11

Ugdymo turinio integravimas tampa vis svarbesniu reiškiniu šiandieniniame švietimo sistemos kaitos procese. Siekiant sumažinti barjerus tarp mokykloje dėstomų dalykų, priartinti mokymąsi prie gyvenimo, pritaikyti užduotis pagal mokinių poreikius ir galias, vengti kartojimosi ir pernelyg didelių mokymosi krūvių, integracija tampa puikia išeitimi. Kartu tai motyvuoja mokytis, moko analizuoti, remtis įgytomis žiniomis.

 

Šia aktualia tema buvo kalbėta 2015 m. vasario 5 d. Šilalės suaugusiųjų mokykloje vykusiame seminare „Mokyklos komandos vaidmuo, organizuojant integruotą ugdymą“. Praktinėje programos dalyje patirtimi dalijosi ir jo dalyviai iš Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro. Aptartos integruoto mokymosi galimybės, analizuotos problemos, pasidžiaugta pasiekimais.

plačiau
Akredituota mūsų mokykloje vykdoma vidurinio ugdymo programa

2015-01-27

 

Praėjusių metų gruodžio 8 – 12 dienomis mūsų mokykloje vyko Vidurinio ugdymo programos akreditacijos vertinimo grupės darbas. Vertinimo grupės vadovė – ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento RPAS vyriausioji specialistė Ramutė Kulikauskienė, nariai: Tauragės „Versmės“ gimnazijos direktorė Albina Senkuvienė ir ŠMM Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Švietimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Mačiulienė  išanalizavo mokyklos veiklos dokumentus, informaciją, pateiktą interneto svetainėje, duomenis, esančius Švietimo informacinių technologijų centro ir Švietimo aprūpinimo centro duomenų bazėse, bendravo su mokytojais, mokiniais, mokyklos direktore ir pavaduotoja, Šilalės rajono savivaldybės vadovais, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais, mokyklos partneriais.

 

Sausio 26 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijos posėdis, kuriame buvo svarstomas klausimas „Dėl vidurinio ugdymo programos, įgyvendinamos Šilalės suaugusiųjų mokykloje, akreditavimo“. Posėdyje dalyvavo vertinimo grupės vadovė R. Kulikauskienė ir mokyklos direktorė D. Rudminienė. 

plačiau