Naujienos

Dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2020 m. gruodžio 8 d. iki gruodžio 23 d.

Informuojame, kad nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 23 d. Šilalės suaugusiųjų mokykloje ugdymas pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, užtikrinant valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas

Suaugusiųjų mokymosi savaitė 2020 "Susitikime mokytis. Kartu mes galim!"
Suaugusiųjų mokymosi savaitė 2020


Suaugusiųjų mokymosi savaitė 2020 "Susitikime mokytis. Kartu mes galim!"
Šiemet kitokia - nuotolinė...
Savaitės idėja - atkreipti dėmesį į andragogo ir bendruomenės bendradarbiavimą mokymosi sėkmei patirti. Gražus užmanymas buvo, ir gražūs renginiai buvo numatyti... Džiaugiamės, kad bent nuotoliniu būdu galėjome dalį idėjų įgyvendinti. Dėkojame mūsų lektorėms:
Irena Kazėnaitė ir Elvyra Gedeikienė. Taip pat dėkojame specialiųjų klasių mokinukams ir jų mokytojoms už paruoštą stendą popietei "Obuolys mene ir bliūde".
 

Nuotolinis mokymas
Nuotolinis mokymas

2020-11-23

 

1. 2020 m. lapkričio 23-27 dienomis specialiųjų klasių mokinių ugdymas ir toliau organizuojamas mokykloje įprastu kontaktiniu būdu.

 

2. 2020 m. lapkričio 23-27 dienomis 10 jaunimo klasė ir 8 – gimnazijos IV klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

 

Mokymuisi naudojama virtuali mokymosi aplinka Google Classroom, elektroninis paštas ir elektroninis dienynas – Mano dienynas.

 

Naujausia informacija bus skelbiama mokyklos tinklalapyje.

 

Administracija

Nuotolinis mokymas
Nuotolinis mokymas

2020-10-30

 

1. Nuo 2020 m. lapkričio 3 dienos specialiųjų klasių mokiniai mokosi mokykloje įprastu kontaktiniu būdu.

 

2. 2020 m. lapkričio 3-6 dienomis 10 jaunimo klasė ir 8 – gimnazijos IV klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

 

Mokymuisi naudojama virtuali mokymosi aplinka Google Classroom, elektroninis paštas ir elektroninis dienynas – Mano dienynas.

 

Naujausia informacija bus skelbiama mokyklos tinklalapyje.

 

Administracija

Rudens taku

2020-10-26


Artėjant rudens atostogoms, specialiųjų klasių mokiniai, pažintinės veiklos metu stebėjo gamtos pokyčius ir jų  įvairovę. Visa, ką pastebėjo, mokiniai sudėjo į piešinius, darbelius, kūrė spalvų mozaiką. Kartu su savo mokytojomis ir auklėtoja surengė popietę „Rudens taku“, kurios metu žaidė įvairius žaidimus, atliko įvairias užduotis bei linksmai ir įdomiai praleido laiką.

plačiau
Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

2020-09-24

Tėvų linija

2020-04-14