Naujienos

Nuotolinis mokymas
Nuotolinis mokymas

2020-11-23

 

1. 2020 m. lapkričio 23-27 dienomis specialiųjų klasių mokinių ugdymas ir toliau organizuojamas mokykloje įprastu kontaktiniu būdu.

 

2. 2020 m. lapkričio 23-27 dienomis 10 jaunimo klasė ir 8 – gimnazijos IV klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

 

Mokymuisi naudojama virtuali mokymosi aplinka Google Classroom, elektroninis paštas ir elektroninis dienynas – Mano dienynas.

 

Naujausia informacija bus skelbiama mokyklos tinklalapyje.

 

Administracija

Nuotolinis mokymas
Nuotolinis mokymas

2020-10-30

 

1. Nuo 2020 m. lapkričio 3 dienos specialiųjų klasių mokiniai mokosi mokykloje įprastu kontaktiniu būdu.

 

2. 2020 m. lapkričio 3-6 dienomis 10 jaunimo klasė ir 8 – gimnazijos IV klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

 

Mokymuisi naudojama virtuali mokymosi aplinka Google Classroom, elektroninis paštas ir elektroninis dienynas – Mano dienynas.

 

Naujausia informacija bus skelbiama mokyklos tinklalapyje.

 

Administracija

Rudens taku

2020-10-26


Artėjant rudens atostogoms, specialiųjų klasių mokiniai, pažintinės veiklos metu stebėjo gamtos pokyčius ir jų  įvairovę. Visa, ką pastebėjo, mokiniai sudėjo į piešinius, darbelius, kūrė spalvų mozaiką. Kartu su savo mokytojomis ir auklėtoja surengė popietę „Rudens taku“, kurios metu žaidė įvairius žaidimus, atliko įvairias užduotis bei linksmai ir įdomiai praleido laiką.

plačiau
Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

2020-09-24

Tėvų linija

2020-04-14

Turime ir mes kuo pasidžiaugti
Turime ir mes kuo pasidžiaugti

2020-08-12

 

Mokytojo dalia sutikti ir išleisti mokinius, suteikti jiems žinių, padėti, patarti. Ir nesvarbu, ar mokinys tik perkopęs pilnametystės slenkstį, ar jau sukaupęs nemažą gyvenimišką patirtį, tik laiku nespėjęs baigti mokyklą. Todėl Šilalės suaugusių mokyklos bendruomenei ypač džiugu yra teikti brandos atestatus savo mokiniams. Šiemet brandos atestatus gavo 47 mokiniai, vidurinio mokymosi pasiekimų pažymėjimai įteikti 11 mokinių. Tai yra daugiau negu pereitais mokslo metais. Džiugu ir tai, jog šiemet abiturientai rinkosi įvairesnius egzaminus, negu ankstesniais mokslo metais. Be dailės ar technologijų mokyklinio egzamino jie laikė geografijos, anglų kalbos, biologijos, matematikos, informacinių technologijų valstybinius egzaminus. Ir gana sėkmingai juos išlaikė. Linkime sėkmės ketinantiems studijuoti.

 

Mokslo metai, pilni iššūkių, sunkaus mokinių ir mokytojų darbo, baigėsi. Greit prasidės nauji mokslo metai. Norisi tikėti, kad ir šie Šilalės suaugusių mokyklos bendruomenei bus įdomūs, kupini netikėtumų, sėkmingi metai.

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos informacija

Brandos egzaminai 2020 m.

2020-06-17