Naujienos

7-8 klasių neakivaizdininkų dėmesiui
Įgyvendintas projektas „Medžiai šalia mūsų“

2015-10-19

 

Specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokytojos E. Pėlikienė ir N. Vaitkevičienė  kartu su savo ugdytiniais rugsėjo – spalio mėnesiais vykdė projektą  „Medžiai šalia mūsų“. Projekto tikslas – padėti  mokiniams suvokti pasaulio, kuriame gyvename,  dėsningumus  įvairiais metų laikais. Projekto metu mokiniai buvo supažindinti su įvairiais medžiais (ąžuolu, beržu, klevu, kaštonu, liepa, pušimi, egle), buvo mokoma atrasti jų panašumus bei skirtumus. Šis projektas  paskatino vaikų žingeidumą, sužadino jų  smalsumą domėtis gamta.

plačiau

2015-10-07


Spalio 5-oji  –  Tarptautinė mokytojų diena. Ši diena paskelbta minėtina  UNESCO iniciatyva siekiant atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojo darbą. Šilalės suaugusiųjų mokykloje, kur ugdomi įvairių skirtybių mokiniai, ši diena paminėta net du kartus.

 

Pirmiausia savo mokytojus pagerbė  jaunimo klasių mokiniai. Nuoširdžiais žodžiais padėkota už kantrų ir nuoširdų darbą.  Mokiniai nustebino savo mokytojus surengdami nuotaikingą programą.  Mokinių tarybos iniciatyva jiems buvo skirtos net septynios nominacijos: „Mokytojas Švelnukas“ (dailės mokytoja J. Baubkuvienė), „Mokytojas Generolas“ (matematikos mokytoja B. Vičiūnienė), „Energingiausias mokytojas“ (kūno kultūros mokytoja R. Arlauskienė), „Mokytojas Dalyko fanatikas“ (istorijos ir geografijos mokytoja I. Darčienė), „Nuoširdžiausias mokytojas“ (biologijos mokytoja V. Stragauskienė),  „Mokytojas Humoristas“ (lietuvių k. mokytoja V. Mažeikienė), „Mokyklos širdis“ (mokyklos direktorė D. Rudminienė).  Visus lydėjo pakili nuotaika, o širdis sušildė ir jaukią nuotaiką palaikė  arbatos puodelis prie bendro stalo.

plačiau
Brandos atestatų įteikimas Šilalės suaugusiųjų mokykloje

2015-07-15

 

Liepos 14 dieną Brandos atestatai buvo įteikti Šilalės suaugusiųjų mokyklos abiturientams. Šįkart brandą liudijančius dokumentus gavo nemažas būrys – net 30 mokinių.


Šios ypatingos šventės proga abiturientus sveikino mokyklos direktorė Daiva Rudminienė linkėdama pasinaudoti atestatu kaip  bilietu  į kitą gyvenimo etapą. Buvo įteiktos padėkos labiausiai nusipelniusiems mokytojams I. Darčienei, V. Pocevičienei, B. Jankauskienei, J. Baubkuvienei  bei sėkmingiausiai egzaminus išlaikiusiems ir aktyviausiai mokyklos gyvenime dalyvavusiems abiturientams D. Orlovai, Z. Baublienei, V. Stasytienei, E. Dermontaitei, D. Ramanauskaitei, M. Leškytei, L. Vasiliauskaitei.

plačiau
Turininga savaitė

2015-06-17

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos jaunimo ir specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniams mokslo metai nesibaigė sulig paskutiniąja mokslo metų diena. Mokykloje šurmulys tęsėsi ir pamokoms pasibaigus: čia vyko vaikų vasaros stovyklos „Savaitės kodas“ renginiai. Mokinius į mokyklą kasdien kvietė vis naujos veiklos, praturtinusios įspūdžiais, teigiamomis emocijomis, gera nuotaika.

plačiau

2015-06-02

 

Šviesu, jauku, gražu... Tokiais žodžiais galima apibūdinti gegužės 29 dieną specialiosiose (lavinamosiose) klasėse vykusią popietę. Tądien   mokiniai ne tik atsisveikino su knygomis ir sąsiuviniais, bet ir parodė, ko išmoko per mokslo metus. Artimuosius jie pradžiugino dainomis, šokiais, spektakliuku, mažomis dovanėlėmis. 


Prieš akis – vasara. Linkime mokiniams gerų atostogų, o rugsėjį jų, jau pailsėjusių ir sustiprėjusių, vėl lauks mokyklinis suolas.

plačiau