Struktūra ir kontaktai

GYVENIMO APRAŠYMAS

Asmeninė informacija

 

Vardas Daiva
Pavardė Rudminienė
Gimimo data 1971-05-29
Telefonas (8 449) 74281
El. paštas daiva.rudminiene@silalessuaugusiuju.lt


Šilalės suaugusiųjų mokykloje dirba

 

Data: nuo - iki Pareigos
Nuo 2004-10-04 Direktorius

 

Išsilavinimas

 

Institucija, mokslo užbaigimas Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas
Klaipėdos universitetas, 2002-06-25 Diplomas Nr. 000569
Kauno technologijų universitetas, 2007-06-20 Diplomas Nr. 0006799, viešojo administravimo magistro laipsnis

 

Kvalifikafcija

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – antra.

 

 

DUOMENYS APIE APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBUOTOJUS

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

Išsilavinimas

1.

Eglė Skarulskė

Raštinės administratorė

Aukštasis

2.

Ambrozienė Regina

Vyr. buhalterė

Aukštesnysis, buhalterija

3.

Martinavičienė Regina

Bibliotekininkė

Aukštesnysis, technikė-technologė

3.

Galminaitė Alina

Mokytojo padėjėja

aukštesnysis

4.

Monika Kliminskienė

Mokytojo padėjėja

vidurinis

5. Romienė Birutė Mokytojo padėjėja aukštasis
6. Višinskienė Kristina Mokytojo padėjėja vidurinis

7.

Bernotienė Irena

Valytoja

vidurinis

8. Jonas Nosčius Vairuotojas vidurinis

 

 

DUOMENYS APIE MOKYTOJŲ DĖSTOMUS DALYKUS IR KVALIFIKACIJĄ

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

Išsilavinimas

Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija

Profesinė kvalifikacija

1. Ačienė Laura Mokytoja Aukštasis Tikybos, psichologijos mokytoja Tikybos, psichologijos mokytoja

2.

Albrechtienė Daiva

Mokytoja

Aukštasis

Lietuvių, anglų kalba, mokytoja metodininkė

Anglų kalbos mokytoja

3. Aleksandravičienė Jolanta Auklėtoja Aukštasis Socialinis darbuotojas Specialiųjų (lavinamųjų) klasių popamokinė veikla/auklėtoja
4. Arlauskienė Regina Mokytoja Aukštasis Kūno kultūra, mokytoja metodininkė Kūno kultūros mokytoja

5.

Aušra Rytis

Mokytojas

Aukštasis

Informacinės technologijos, vyr. mokytojas

Fizika ir pedagogika

6. Baubkuvienė Jolanta Mokytoja Aukštasis Dailė, mokytoja ekspertė Pradinių klasių ir dailės mokytoja

7.

Darčienė Irena

Mokytoja

Aukštasis

Istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, mokytoja metodininkė

Istorijos, geografijos mokytoja

8.

Dargienė Lineta

Mokytoja

Aukštasis

Lietuvių kalba, mokytoja ekspertė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

9.

Dimšienė Stasė

Mokytoja

Aukštasis

Vokiečių kalba, mokytoja metodininkė

Vokiečių kalbos mokytoja

10.

Gabrielaitienė Irena

Mokytoja

Aukštasis

Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

11.

Gedeikienė Elvyra

Mokytoja

Aukštasis

Rusų kalba, vyr. mokytoja

Technologijų mokytoja, rusų kalbos ir literatūros mokytoja

12.

Jankauskienė Birutė

Mokytoja

Aukštasis

Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

13. Jasinevičius Algirdas Mokytojas Aukštasis Fizikos, informacinių technologijų mokytojas Informacinės technologijos/mokytojas metodininkas

14.

Judelienė Alma

Mokytoja

Aukštasis

Matematika, vyr. mokytoja

Matematikos mokytoja

15.

Juškienė Živilė

Mokytoja

Aukštasis

Biologija, mokytoja metodininkė

Biologijos mokytoja

16.

Mažeikienė Vida

Mokytoja

Aukštasis

Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

17.

Pėlikienė Edita

Mokytoja

Aukštasis

Specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokomieji dalykai, metodininkė

Specialioji pedagogė

18. Pipirienė Aldona Logopedė Aukštasis Logopedinės pratybos, vyr. specialioji pedagogė, logopedė Pradinių klasių mokytoja, spec. pedagogė

19.

Pocevičienė Vilija

Mokytoja

Aukštasis

Technologijos, vyr. mokytoja

Inžinierius technologas

20.

Stragauskienė Daiva

Mokytoja

Aukštasis

Anglų kalba, vyr. mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

21.

Šerpytis Arūnas

Mokytojas

Aukštasis

Muzika, mokytojas metodininkas

Pradinių klasių ir muzikos mokytojas

22. Šiaudvytienė Vilma Auklėtoja Aukštasis Specialiųjų (lavinamųjų) klasių popamokinė veikla, auklėtoja Socialinė darbuotoja
23. Urbonienė Genovaitė Mokytoja Aukštasis Ekonomika, mokytoja metodininkė Matematikos, IT mokytoja
24. Vasiliauskaitė Daliutė Mokytoja Aukštasis Fizika, mokytoja metodininkė Fizikos mokytoja

25.

Vičiūnienė Birūta

Mokytoja

Aukštasis

Matematika, vyr. mokytoja

Matematikos mokytoja

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-25