Naujienos

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės kreipimasis į švietimo bendruomenę
Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės kreipimasis į švietimo bendruomenę

 

Gerbiama švietimo bendruomene,  

   

   Kreipiuosi į visus pedagogus, tėvus, mokyklų, taip pat savivaldybių švietimo administracijas.   

   Gruodžio 14 d. Vyriausybė priėmė patikslintus sprendimus dėl karantino priemonių. Jie nėra lengvi.  Šioje sudėtingoje situacijoje, kuri reikalauja ypatingo visuomenės solidarumo ir susitelkimo, privalome atsisakyti įprasto gyvenimo ritmo, apriboti jį dėl savo pačių ir mūsų visų ateities.   

   Nuo gruodžio 16 d. visas ugdymas, išskyrus kai kurias išimtis, vyks nuotoliniu būdu, tik ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos dirbs įprastai, jos galės priimti vaikus.  

   Tačiau rekomenduojama ateiti į ugdymo įstaigas tik tiems vaikams, kurių tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti priežiūros namuose.  

   Labai prašome tėvelių: jei galite nevesti savo vaiko į darželį – taip ir padarykite. Darželiai ir jų personalas dirba šiuo sudėtingu laikotarpiu, nes kai kurie tėveliai dėl darbo specifikos ar kitų svarbių aplinkybių negali vaikų prižiūrėti namuose. Pirmiausia tai gydytojai ir vidaus reikalų sistemos darbuotojai.  Situacijos šeimose labai skirtingos, bet tikime mūsų žmonių sąmoningumu ir atsakomybe. Jei tik įmanoma, pasilikite namuose.  

   Rūpinkimės savo vaikais, savo tėvais, galvokime vieni apie kitus, nes esame vieni nuo kitų priklausomi. Tikiu, kad ne griežta įsakymo raidė, kurią randama būdų apeiti, o visų mūsų sąmoningumas lemia kiekvieno iš mūsų elgesį pandemijos akivaizdoje.    

   Suprantu, kad šiuo ypatingu prieškalėdiniu laikotarpiu natūraliai kyla noras pabendrauti, pradžiuginti vaikus Kalėdų Senelio dovanėle ar šventiniu vakaru, tačiau verčiau rinkimės jautrumą ir atsakingumą vieni už kitus – nerenkime šventinių kalėdinių ir naujametinių susibūrimų švietimo įstaigose. Geriausia šių metų padovanota dovana ir džiaugsmas bus išsaugota vaikų, tėvų, senelių ir darbuotojų sveikata.   

  Kreipiuosi į savivaldybių administracijas ir prašau pagal savo galimybes ir vietos bendruomenių poreikius talkinti švietimo įstaigoms sprendžiant jautrius šiuo periodu klausimus dėl darbo organizavimo, įstaigų aprūpinimo saugos priemonėmis. Taip pat svarbu spręsti dėl pagalbos pradinukus auginantiems medikams ir pareigūnams, darbuotojams, kurie rūpinasi visų mūsų sveikata bei saugumu, sudarant galimybes jų vaikams organizuoti ugdymą ar priežiūrą kasdieniu, t. y. kontaktiniu, būdu. 

  Švietimo bendruomenės nariai – pirmiausiai mokytojai – yra atsidūrę vienose iš pirmųjų kova su pandemija gretų. Esu nepaprastai dėkinga už jų darbą. 

  Kaip kas galime – tėvai, mokyklų ir savivaldybių švietimo administracijos – palaikykime juos, neapkraukime nebūtinu darbu. Svarbiausia dabar – visų sutelktumas, pagalba, dėmesys ir  rūpestis vienas kitu.   

  

Nuoširdžiai  

Jurgita Šiugždinienė  

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė   

Kokiomis sąlygomis vyksta ugdymas nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d.?
Kokiomis sąlygomis vyksta ugdymas nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d.?

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas įprastu būdu, laikantis jau
įprastų saugumo priemonių: srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ar prižiūrėti vaikų.
Pradinis ugdymas po pradinukų atostogų, nuo sausio 4 d., galimai vyks nuotoliniu
būdu. Sprendimą dėl pradinio ugdymo Vyriausybė patikslins kiek vėliau, artėjant pradinukų
atostogų pabaigai, įvertinus epidemiologinius rodiklius.
Pagrindinis ir vidurinis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose
mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, užtikrinant
anksčiau sveikatos apsaugos ministro nustatytas ir jau įprastas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
Švietimo pagalba teikiama, laikantis būtinų saugumo sąlygų, tokiu pat būdu, kokiu yra
vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.
Vaikų neformalusis švietimas vyksta nuotoliniu būdu arba yra stabdomas.
Profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vyksta tik nuotoliniu būdu, išskyrus
privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti
niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu, užtikrinant būtinas saugumo sąlygas.

 

Detaliau su visais naujausiais Vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministro sprendimais galima susipažinti
www.koronastop.lt, švietimo įstaigoms aktuali informacija skelbiama www.smm.lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai
 

Dėl žiemos atostogų pradinių klasių mokiniams

Informuojame, kad mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, žiemos atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

Dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2020 m. gruodžio 8 d. iki gruodžio 23 d.

Informuojame, kad nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 23 d. Šilalės suaugusiųjų mokykloje ugdymas pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, užtikrinant valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas

Suaugusiųjų mokymosi savaitė 2020 "Susitikime mokytis. Kartu mes galim!"
Suaugusiųjų mokymosi savaitė 2020


Suaugusiųjų mokymosi savaitė 2020 "Susitikime mokytis. Kartu mes galim!"
Šiemet kitokia - nuotolinė...
Savaitės idėja - atkreipti dėmesį į andragogo ir bendruomenės bendradarbiavimą mokymosi sėkmei patirti. Gražus užmanymas buvo, ir gražūs renginiai buvo numatyti... Džiaugiamės, kad bent nuotoliniu būdu galėjome dalį idėjų įgyvendinti. Dėkojame mūsų lektorėms:
Irena Kazėnaitė ir Elvyra Gedeikienė. Taip pat dėkojame specialiųjų klasių mokinukams ir jų mokytojoms už paruoštą stendą popietei "Obuolys mene ir bliūde".
 

Nuotolinis mokymas
Nuotolinis mokymas

2020-11-23

 

1. 2020 m. lapkričio 23-27 dienomis specialiųjų klasių mokinių ugdymas ir toliau organizuojamas mokykloje įprastu kontaktiniu būdu.

 

2. 2020 m. lapkričio 23-27 dienomis 10 jaunimo klasė ir 8 – gimnazijos IV klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

 

Mokymuisi naudojama virtuali mokymosi aplinka Google Classroom, elektroninis paštas ir elektroninis dienynas – Mano dienynas.

 

Naujausia informacija bus skelbiama mokyklos tinklalapyje.

 

Administracija

Nuotolinis mokymas
Nuotolinis mokymas

2020-10-30

 

1. Nuo 2020 m. lapkričio 3 dienos specialiųjų klasių mokiniai mokosi mokykloje įprastu kontaktiniu būdu.

 

2. 2020 m. lapkričio 3-6 dienomis 10 jaunimo klasė ir 8 – gimnazijos IV klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

 

Mokymuisi naudojama virtuali mokymosi aplinka Google Classroom, elektroninis paštas ir elektroninis dienynas – Mano dienynas.

 

Naujausia informacija bus skelbiama mokyklos tinklalapyje.

 

Administracija

Rudens taku

2020-10-26


Artėjant rudens atostogoms, specialiųjų klasių mokiniai, pažintinės veiklos metu stebėjo gamtos pokyčius ir jų  įvairovę. Visa, ką pastebėjo, mokiniai sudėjo į piešinius, darbelius, kūrė spalvų mozaiką. Kartu su savo mokytojomis ir auklėtoja surengė popietę „Rudens taku“, kurios metu žaidė įvairius žaidimus, atliko įvairias užduotis bei linksmai ir įdomiai praleido laiką.

plačiau