Naujienos

„GYVYBĖS MEDIS“ MŪSŲ MOKYKLOJE
„GYVYBĖS MEDIS“ MŪSŲ MOKYKLOJE

2014-11-21

 

Suaugusiųjų mokymosi savaitė – vieta, kur suartėja giminingos sielos:
žmonės, kurie moko, mokosi ir kviečia mokytis kitus, tikėdami, kad išgyvens
tik besimokanti planeta.

 

„GYVYBĖS MEDIS“ MŪSŲ MOKYKLOJE

 

Kaip ir kasmet 2014 m. lapkričio 17–23 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kvietė švietimo, kultūros ir meno institucijas bei organizacijas, verslo įstaigas, konfesines bendruomenes ir visus suaugusiuosius jungtis į penkioliktosios suaugusiųjų mokymosi savaitės judėjimą. 2014 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė buvo skiriama darnaus vystymosi idėjos sklaidai ir praktiniam jos taikymui. 

 

Mūsų mokyklos bendruomenė taip pat aktyviai dalyvavo renginiuose. Visą savaitę veikė mokinių darbų paroda „Gyvybės medis“. Lapkričio 18 d. lietuvių kalbos mokytojos I. Gabrielaitienė ir V. Mažeikienė pakvietė į meninę popietę „Savęs pažinimo link“, kurioje išsakytos mintys ir eilės kiekvieną iš mūsų privertė susimąstyti, kas iš tiesų yra darna, ką ji mums reiškia.  Pasibaigus popietei peržiūrėjome dokumentinį filmą „Samsara“. Tai unikalus filmas, kuris perkėlė mus į šventas vietas, į stichinių nelaimių zonas, į pramoninių objektų ir gamtinių stebuklų centrus. Šis filmas sukėlė nemažas diskusijas apie išteklių tausojimo ir požiūrio į ekologiją problemą, elgesio ir vertybių, švietimo, kultūrinės įvairovės ir tradicijų palaikymo darną. Lapkričio 19 d. gausus dalyvių būrys susirinko į Klaipėdos jogos mokyklos įkūrėjos A. Pašilytės mokymus „Gyvybės medis manyje“. Lektorę pristatė ir jai talkino etikos mokytoja S. Savickytė. Išgirdome ir supratome, kaip yra svarbu kiekvienam žmogui visų pirma atrasti darną savyje. 

 

Dalyviai aktyviai dalyvavo jogos pamokoje, o po to visi ragavo vegetariškų skanėstų. 

 

Lapkričio 20 d. aptarėme savaitės renginius pokalbyje – diskusijoje „Kuriu darnų pasaulį“.

 

Dėkojame visiems bendruomenės nariams už aktyvų dalyvavimą suaugusiųjų savaitės renginiuose.

 

Mokyklos informacija