Naujienos

Akredituota mūsų mokykloje vykdoma vidurinio ugdymo programa
Akredituota mūsų mokykloje vykdoma vidurinio ugdymo programa

2015-01-27

 

Praėjusių metų gruodžio 8 – 12 dienomis mūsų mokykloje vyko Vidurinio ugdymo programos akreditacijos vertinimo grupės darbas. Vertinimo grupės vadovė – ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento RPAS vyriausioji specialistė Ramutė Kulikauskienė, nariai: Tauragės „Versmės“ gimnazijos direktorė Albina Senkuvienė ir ŠMM Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Švietimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Mačiulienė  išanalizavo mokyklos veiklos dokumentus, informaciją, pateiktą interneto svetainėje, duomenis, esančius Švietimo informacinių technologijų centro ir Švietimo aprūpinimo centro duomenų bazėse, bendravo su mokytojais, mokiniais, mokyklos direktore ir pavaduotoja, Šilalės rajono savivaldybės vadovais, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais, mokyklos partneriais.

 

Sausio 26 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijos posėdis, kuriame buvo svarstomas klausimas „Dėl vidurinio ugdymo programos, įgyvendinamos Šilalės suaugusiųjų mokykloje, akreditavimo“. Posėdyje dalyvavo vertinimo grupės vadovė R. Kulikauskienė ir mokyklos direktorė D. Rudminienė. 

 

Posėdžio komisija priėmė nutarimą – akredituoti Šilalės suaugusiųjų mokykloje vykdomą vidurinio ugdymo programą.

 

Džiaugiamės kartu su visa mokyklos bendruomene.