Naujienos

Andragogo biblioteka
Andragogo biblioteka

1. Andragogas – praktikas. Savarankiško mokymosi gidas. – Vilnius: „Inter Se“, 2003. – 71 p.

2. Andragoginė vadyba ir institucinė plėtra. Metodinis leidinys. – Vilnius, 2008. – 80 p.

3. Andragogų klausimai. Praktiniai suaugusiųjų mokymo aspektai. – Vilnius, 2008. – 232 p.

4. Ažubalytė R. Andragoginiai teisinio raštingumo mokymo metodai. Metodinis leidinys. – Vilnius, 2008. – 72 p.

5. Bendravimo pagrindai. Suaugusiųjų švietimas – Vilnius: Kronta, 2007. – 252 p.

6. Boggs David L. Suaugusiųjų pilietinis švietimas. – Vilnius: Kronta, 2007. – 144 p.

7. Bono E. Paralelinis mąstymas. Suaugusiųjų švietimas. – Vilnius: Kronta, 2007. – 200 p.

8. Ekonominio gyvenimo mitologija ir kasdienybė. Suaugusiųjų švietimas. – Vilnius: Kronta, 2007. – 192 p.

9. Foley G. Suaugusiųjų mokymosi metmenys. Suaugusiųjų švietimas globalizacijos laikais. – Vilnius: Kronta, 2007. – 352 p.

10. Geras suaugusiųjų mokytojas Europoje. Mokymosi vadovas andragogams. – Vilnius, 2006. – 111 p.

11. Illeris K. Žvilgsnis į suaugusiųjų mokymosi motyvaciją. – Vilnius, 2003. – 26 p.

12. Juozaitis Aurimas M. Andragogų praktikų neformaliojo mokymosi modelis. – Vilnius: „Inter Se“ 2008. – 239 p.

13. Juozaitis Aurimas M. Besimokantys suaugusieji. – Vilnius: „Sapnų sala“, 2005. – 167 p.

14. Kasdieninio ir socialinio gyvenimo tikrovė. Suaugusiųjų švietimas. – Vilnius: Kronta, 2007. – 184 p.

15. Kompiuterinio raštingumo pagrindai. Suaugusiųjų švietimas. – Vilnius: TEV, 2007. – 260 p.

16. Konsultavimas Kauno suaugusių mokymo centre. – Kaunas, 2007. – 149 p.

17. Knowles Malcolm. S. ir kt. Suaugęs besimokantysis: klasikinis požiūris į suaugusiųjų švietimą / Malcolm S. Knowles, Edwood F. Holton III ir Richard A. Swanson. – Vilnius: Danielius, 2007. – 327 p. ISBN 978-9955-476-54-2

18. Kviečiame mušdami būgnus. – Vilnius, 2007. – 47 p.

19. Lapėnienė A. Loreta M. Inovatyvių suaugusiųjų mokymo metodų ir formų sukūrimas, diegimas ir stebėsena. Metodinis leidinys. – Vilnius, 2008. – 93 p. ISBN 978-9955-781-04-02

20. Lemme Barbara H. Suaugusiojo raida. – Kaunas: UAB : „Poligrafija ir informatika“, 2003. – 576 p.

21. Likienė S. Ir kt. Andragoginiai verslumo mokymo metodai / Sonata Likienė, Edmundas Kvederis, Auksė Vizbarienė. Metodinis leidinys. – Vilnius, 2008. – 90 p. ISBN 978-9955-781-01-1

22. Longworth N. Mokymosi visą gyvenimą praktika. Švietimo kaita XXI amžiuje. – Vilnius: Kronta, 2007. – 208 p.

23. Matematinio raštingumo pagrindai. Suaugusiųjų švietimas. – Vilnius: TEV, 2007. – 248 p.

24. Merkys A. Vigintas S. Andragoginiai kompiuterinio raštingumo mokymo metodai. Metodinis leidinys. – Vilnius, 2008. – 108 p. ISBN 978-9955-781-02-8

25. Mokymasis grupėse virtualioje aplinkoje. – Vilnius, 2004. – 73 p.

26. Mokymosi pagrindai. Suaugusiųjų švietimas. – Vilnius: Kronta, 2007. – 264 p.

27. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. – Vilnius: UAB „Logotipas“, 2001. – 48 p.

28. Mokymosi visą gyvenimą strategija. Požiūrių įvairovė. – Vilnius: „Efrata“, 2009. – 109 p.

29. Mokomės dialogo. Kaip susikalbėti piliečiams, organizacijoms ir kultūroms. Knyga mokytojui. – Vilnius: „Inter Se“, 2005. – 190 p.

30. Mokomės dialogo. Kaip susikalbėti piliečiams, organizacijoms ir kultūroms. Metodiniai skaitiniai. – Vilnius: „Inter Se“, 2005. – 293 p.

31. Moters pasaulis. Suaugusiųjų švietimas. – Vilnius: Kronta, 2007. – 160 p.

32. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra Lietuvoje: finansavimo alternatyvų analizė. – Vilnius: Standartų spaustuvė, 2007. – 185 p.

33. Pamoka suaugusiajam. – Kaunas, 2007. – 87 p.

34. Pažinkime Europą. Suaugusiųjų švietimas. – Vilnius: Kronta, 2007. – 144 p.

35. Pietrass M. Medialus pasaulis ir suaugusiųjų švietimas. – Vilnius: Versus aureus, 2007. – 128 p.

36. Pilietinio dalyvavimo pagrindai. Suaugusiųjų švietimas. – Vilnius: TEV, 2007. – 240 p.

37. Savišvieta. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos periodinis leidinys. – Vilnius, 2008. – 84 p.

38. Siebert H. Teorijos ir praktikos sąveika. Suaugusiųjų švietimas. – Vilnius: Kronta, 2007. – 152 p.

39. Suaugusiųjų meninis ugdymas. – Vilnius, 2009. – 114 p.

40. Suaugusiųjų mokymasis. Mentoriavimas. – Kaunas: VDU leidykla, 2004. – 120 p.

41. Suaugusiųjų neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas. Informacinis leidinys. – Vilnius, 2010. – 64 p.
 
42. Suaugusiųjų švietimas (žurnalas Nr.1). - Vilnius: ,,Kronta", 2005. - 40 p.

43. Suaugusiųjų švietimas (žurnalas Nr.2). - Vilnius: ,,Kronta", 2006. - 44 p.
 
44. Suaugusiųjų švietimas (žurnalas Nr. 3). – Vilnius: „Kronta“, 2009. – 44 p.

45. Suaugusiųjų švietimas (žurnalas Nr. 4). – Vilnius: „Kronta“, 2009. – 56 p.

46. Suaugusiųjų švietimas (žurnalas Nr. 5). – Vilnius: „TEV“, 2009. – 44 p.

47. Suaugusiųjų švietimas Europoje: tendencijos ir problematika. – Vilnius, 2006. – 132 p.

48. Suaugusiųjų švietimas ir profesinis mokymas (informacinis žinynas). – Vilnius: „Spindulys“, 2000. – 234 p.
 
49. Suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymas. – Vilnius: „Friskas“, 2007. – 44 p.

50. Suaugusiųjų švietimo plėtra savivaldybėse mažinant socialinę atskirtį ir regioninius skirtumus Lietuvoje. Projekto leidinys. – Vilnius: „Efrata“, 2010. – 158 p.

51. Švietimas ir socialinė atskirtis. Suaugusiųjų švietimo savaitės patirtis. – Vilnius: „Inter Se“, 2003. – 70 p.
 
52. Teisė kiekvienam. Suaugusiųjų švietimas. – Vilnius: TEV, 2007. – 160 p.

53. Teresevičienė M. ir kt. Andragogika / Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė ir Vaiva Zuzevičiūtė. – Kaunas: VDU leidykla, 2006. – 352 p. ISBN 9955-12-121-1

54. Tight M. Kertinės suaugusiųjų švietimo ir mokymo idėjos. – Vilnius: Kronta, 2007. – 188 p.

55. Tyrimas suaugusiųjų mokymo procese. – Kaunas, 2007. – 178 p.

56. Ubartaitė – Vingienė D. Kritinio mąstymo ugdymas formaliajame suaugusiųjų švietime: teorija ir jos praktinis taikymas istorijos pamokose. – Vilnius: „Versus aureus“, 2007. – 104 p.
 
57. Verikaitė D. Andragoginiai anglų kalbos mokymo metodai (Andragogic english language teaching methods). Metodinis leidinys. – Vilnius, 2008. – 83 p.
 
58. Zuzevičiūtė V. Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir jų tyrimai. – Kaunas: VDU leidykla, 2006. – 118 p.

59. Zuzevičiūtė V., Margarita T. Universitetinės studijos mokymosi visą gyvenimą perspektyvoje. – Kaunas: VDU leidykla, 2007. – 200 p. ISBN 9955-12-160-2

60. Žingsniai verslumo kompetencijos link. – Vilnius: „ARX Baltica“, 2010. – 360 p.