Naujienos

Dalyvavome metodiniame renginyje
Dalyvavome metodiniame renginyje

2018-01-22

 

2018 m. sausio 18 d. Tauragės vaikų reabilitacijos centre – mokykloje „Pušelė“ vyko metodinis renginys – seminaras „Ugdymo erdvių ir mokymo metodų dermė“. Susitikimą inicijavo Šilalės rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinė grupė, su kuria į susitikimą vyko ir Šilalės suaugusiųjų mokyklos specialiųjų klasių mokytojos ir logopedė.

 

Metodiniame renginyje savo pranešimą pristatė Edita Pėlikienė, Šilalės suaugusiųjų mokyklos specialios klasės mokytoja metodininkė. Pranešimo tema „Mokymo metodų įvairovė ir pritaikymo galimybės meninėje veikloje“. 

 

Po renginio dalyviai apžiūrėjo edukacines erdves, metodines priemones, esančias reabilitacijos centre – mokykloje „Pušelė“, bei dalijosi savo gerąją patirtimi.

 

Iš susitikimo mokytojos grįžo su pakilia nuotaika, bei dovanomis – pasakų knyga „Kuriame pasaką“, kuri yra centro pedagoginių darbuotojų ir jų auklėtinių kūrybinis darbas.