Naujienos

Dėl bazinės mokyklos skyrimo

2016-01-15 

 

Šilalės savivaldybės bazine mokykla 2016 m. brandos egzaminų sesijai paskirta Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija (J. Basanavičiaus g. 25, LT-75124 Šilalė, tel. (8 449) 74271, el. p. gaudesrastine@mail.lt). Bazinėje mokykloje priimami eksternų prašymai laikyti brandos egzaminus, bus vykdoma mokyklinių brandos egzaminų pakartotinė sesija.

 

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantis laikyti brandos egzaminą pagrindinės sesijos metu (kovo-birželio mėn.), prašymą iki 2016 m. vasario 25 d. teikia  Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriui. Po vasario 25 d., bet ne vėliau kaip iki birželio 13 d. (likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios) pageidaujantis laikyti brandos egzaminą eksternas kreipiasi į Kauno miesto bazinės mokyklos direktorių.  Eksternai gali rinktis ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

 

Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

 

1.  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

 

2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą;

 

3. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą po 14,48 euro).

 

Detalesnė informacija apie brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą teikiama gimnazijose. 2016 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, atskirų egzaminų programas ir reikalavimus galima rasti

Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt. Informacijos dėl brandos egzaminų galima kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistę Akviliną Žąsytienę, atsakingą už brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą (J. Basanavičiaus g. 2, LT–75136 Šilalė, 304 kab., tel. (8 449) 76 135, el. p. akvilina.zasytiene@silale.lt).

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija