Naujienos

EDUKACINĖ IŠVYKA
EDUKACINĖ IŠVYKA

2016 – 12 – 19

  Apniukusią gruodžio 15 dienos popietę mes, Šilalės suaugusiųjų mokyklos pedagogai, išvykome į edukacinę išvyką „Pagalbos mokiniui teikimo galimybės suaugusiųjų mokykloje“ Klaipėdon. Ten mus pasitiko ne tik besniegis uostamiestis, bet ir Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos direktorė Daiva Križinauskaitė bei šios mokyklos mokytojai. Apžiūrėję mokyklą, sėdome prie kavos puodelio ir išklausėme, kaip šios mokyklos mokytojai dirba, taiko įvairius mokymo metodus pamokų metu, kas jiems sekasi geriausiai. Klasės auklėtoja matematikos mokytoja metodininkė Lina Griščenkovienė, turinti nemažą patirtį šioje srityje, pasidalino mintimis, kaip jai sekasi dirbti su klase, kokius metodus taiko, pasidžiaugė, kad ir su jau baigusiais auklėtiniais palaiko šiltus santykius. Pranešimus skaitė ir mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui socialinė pedagogė ekspertė Regina Songailienė bei rusų kalbos mokytoja metodininkė Eglė Morozova.

  Nepastebimai pralėkė tos kelios valandos, tikrai nemažai naudingo sužinojome, todėl su geromis mintimis vėl grįžom į savo sužvarbusią Šilalę. Manome, kad bendradarbiavimas tarp mokyklų ir toliau tęsis.

 

Vida Mažeikienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė