Naujienos

Gerosios patirties sklaida

2015-02-11

 

Ugdymo turinio integravimas tampa vis svarbesniu reiškiniu šiandieniniame švietimo sistemos kaitos procese. Siekiant sumažinti barjerus tarp mokykloje dėstomų dalykų, priartinti mokymąsi prie gyvenimo, pritaikyti užduotis pagal mokinių poreikius ir galias, vengti kartojimosi ir pernelyg didelių mokymosi krūvių, integracija tampa puikia išeitimi. Kartu tai motyvuoja mokytis, moko analizuoti, remtis įgytomis žiniomis.

 

Šia aktualia tema buvo kalbėta 2015 m. vasario 5 d. Šilalės suaugusiųjų mokykloje vykusiame seminare „Mokyklos komandos vaidmuo, organizuojant integruotą ugdymą“. Praktinėje programos dalyje patirtimi dalijosi ir jo dalyviai iš Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro. Aptartos integruoto mokymosi galimybės, analizuotos problemos, pasidžiaugta pasiekimais.

 

Mokyklos informacija