Naujienos

Įgyvendintas projektas „Medžiai šalia mūsų“
Įgyvendintas projektas „Medžiai šalia mūsų“

2015-10-19

 

Specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokytojos E. Pėlikienė ir N. Vaitkevičienė  kartu su savo ugdytiniais rugsėjo – spalio mėnesiais vykdė projektą  „Medžiai šalia mūsų“. Projekto tikslas – padėti  mokiniams suvokti pasaulio, kuriame gyvename,  dėsningumus  įvairiais metų laikais. Projekto metu mokiniai buvo supažindinti su įvairiais medžiais (ąžuolu, beržu, klevu, kaštonu, liepa, pušimi, egle), buvo mokoma atrasti jų panašumus bei skirtumus. Šis projektas  paskatino vaikų žingeidumą, sužadino jų  smalsumą domėtis gamta.

 

Mokiniams buvo suorganizuota išvyka, kurios metu jie susipažino su medžiais, rinko gamtinę medžiagą: lapus, kaštonus, giles. Dailės pamokų metu vaikai medžius  piešė, aplikavo, fotografavo, muzikos mokytoja pamokė vaikus lietuvių liaudies dainų gamtine tematika. Mokinių darbai eksponuojami klasių stenduose.

 

Projekto metu vykdyta veikla nebuvo beprasmė. Mokiniai susipažino su medžiais, augančiais artimiausioje aplinkoje, įsiminė lapų formas. Šis projektas suteikė ne tik žinių, bet ir padovanojo džiugių emocijų.

 

Nijolė Vaitkevičienė, Specialiosios (lavinamosios) A klasės mokytoja