Naujienos

In memoriam

ANTANUI SLADKEVIČIUI

1934-2018

 

A. Sladkevičius gimė ir augo Kaišiadorių rajone, Guronių kaime. Sunkiais pokario laikais prabėgo jo vaikystė ir jaunystė. Baigęs Žaslių vidurinę mokyklą 1954 metais įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos – matematikos fakultetą ir ten 1959 metais baigė matematikos specialybę. Gavo paskyrimą į Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio profesinę mokyklą, ten dirbo tik metus. Nuo 1960 metų dirbo Šilalėje Jaunimo vidurinės mokyklos mokytoju. A. Sladkevičiui ilgus metus (iki 2001 metų) teko dirbti mūsų rajono švietimo įstaigose ir mokytoju, ir švietimo skyriaus inspektoriumi, ir Šilalės vakarinės mokyklos direktoriumi. Tiek kolegų, tiek mokinių buvo gerbiamas už tolerantiškumą, gebėjimą atvirai ir gražiai sutarti, už reiklumą sau ir kitiems.

 

Laikas nenuneš į užmarštį šio Žmogaus atminimo. Juk liko gerumo Tiltas, jungiantis Jį mylėjusius žmones.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio dukrą ir sūnų bei kitus artimuosius ir liūdime kartu su jais.


Šilalės suaugusiųjų mokyklos bendruomenė
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir visa pedagogų bendruomenė