Naujienos

IŠVYKOJE PASISĖMĖME ŽINIŲ
IŠVYKOJE PASISĖMĖME ŽINIŲ

2017 – 02 – 10

  Vasario 7 d. Šilalės suaugusiųjų mokyklos specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokytojos bei būrelis auklėtinių vyko į edukacinę išvyką – seminarą, organizuotą Skaudvilės specialiojoje mokykloje (Tauragės r. sav.). Šio renginio tikslas – dalintis gerąja patirtimi bei patobulinti pedagogų  kompetencijas ugdyti SUP mokinius, jų lavinimui pasitelkiant meninę, integruotą veiklą. Išvykoje dalyvavo ir Šilalės rajono ugdymo įstaigų specialieji pedagogai, logopedai, mokytojai.

Skaudvilės specialiosios mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Baršienė papasakojo apie SUP turinčių mokinių ugdymo(si) galimybes mokykloje, čia vykdomas veiklas, aprodė mokyklos patalpas. Buvo pademonstruotas mokinių koncertas, mokytojai turėjo galimybę stebėti integruotas pamokas.

  Šilalės suaugusiųjų mokyklos mokytoja – specialioji pedagogė Edita Pėlikienė perskaitė pranešimą „Specialiųjų poreikių mokinių kūrybiškumo ugdymas draminėje veikloje“. Visiems susirinkusiems buvo parodytas nuotaikingas spektakliukas „Ežiuko Kalėdos“.

Renginys baigėsi diskusija – aptarimu prie arbatos puodelio. Visų dalyvių nuomone, tokie susitikimai, kuriuose diskutuojama, keičiamasi patirtimi bei žiniomis, praturtina ir yra labai naudingi, todėl tikimasi, kad tokių išvykų bus ir ateityje.

Jovita Kiržgalvienė, Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui