Naujienos

KUN PASAKYS ŽEMAITĖŠKS ŽUODIS
KUN PASAKYS ŽEMAITĖŠKS ŽUODIS

2024-04-24


2024 m. yra paskelbti žemaitiško rašto metais, kuriuos mini visos Žemaitijos savivaldybės. Prie šio gražaus minėjimo prisidėjo ir Šilalės suaugusiųjų mokykla.
Lietuvių kalbos mokytojos Lineta Dargienė ir Vida Mažeikienė suorganizavo popietę "Kun pasakys žemaitėšks žuodis". Jos metu metu mokyklos bendruomenė buvo supažindinta su žemaičių kalbos, rašto istorija, jų naudojimu šių dienų kontekste. Žinių įtvirtinimui buvo surengtas žaidimas, o nugalėtojai apdovanoti mini dovanėlėmis.
Džiugu, jog yra rengiami tokie minėjimai, kurie neleidžia pamiršti savo šaknų, savo krašto istorijos, savo gimtosios, šnekamosios kalbos.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laura Ačienė