Naujienos

Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena
Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena

2017-11-16

 

Žmogišką gerumą galima atrasti kiekviename žmoguje, taigi net ir toje grupėje, kurią visi norėtų pasmerkti.


(Frankl Viktor Emil)

 

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti jau penkioliktus metus inicijuoja lapkričio 16-osios – Tarptautinės tolerancijos dienos – paminėjimą Lietuvoje.

 

Savo ruožtu Tarptautinės tolerancijos dieną minime ir mes, Šilalės suaugusiųjų mokyklos bendruomenė. Mokykloje vyko atvira pilietiškumo pagrindų, tikybos ir etikos pamoka „Rankos kuria – rankos ir griauna“. Istorijos mokytoja metodininkė Irena Darčienė ir dorinio ugdymo mokytoja Laura Ačienė su jaunimo ir specialiųjų klasių mokiniais kūrė tolerancijos dienos simbolį – rankas. Šių dalykų pamokose mokiniai iš pasigamintų savo rankų sukūrė stendą, aptarė svarbiausius tolerantiško gyvenimo dalykus, suprato, kad pasaulyje ir geri, ir blogi darbai yra daromi rankomis. Diskutavo: ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius prisimena ir žino. Paminėjimo pabaigoje mokiniai su mokytojomis žiūrėjo pasirinktą filmą „Klasė“, iš rekomenduojamų filmų sąrašo, dalijosi išgyventomis akimirkomis.

 

Dorinio ugdymo mokytoja
Laura Ačienė