Naujienos

PASITIKOME ŠIMTMETĮ
PASITIKOME ŠIMTMETĮ

2018-03-12


Kaip ir visa Lietuva, Šilalės suaugusiųjų mokykla, ruošėsi ir laukė Lietuvos atkūrimo 100-ųjų metinių. Visus metus, pasitinkant šimtmetį, rengėme ir dalyvavome įvairiuose renginiuose, skirtuose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. Artėjant šventei puošėme mokyklos erdves, rengėme popietes švenčių įprasminimui.


Iškart po naujųjų, 2017, šventinius metus pradėjome istorijos pamoka, skirta Sausio 13-osios įvykiams atminti. Irena Darčienė, istorijos mokytoja metodininkė, bei jaunimo klasių mokiniai ruošė pamoką „Naktis prie televizijos bokšto“. Buvo prisiminti tos nakties įvykiai, juose dalyvavę žmonės.


Vasario 16-oji paminėta ir įprasminta specialiųjų klasių mokinių piešiniais. Specialiųjų klasių mokytojos Edita Pėlikienė ir Nijolė Vaitkevičienė padėjo vaikams paruošti piešinius tema „Kas man yra Lietuva?“. O Tverų gimnazijos rengiamoje motyvacinėje Žemaitijos krašto švietimo ir kultūros įstaigų konferencijoje „Besibeldžiant į šimtmečio vartus“, Šilalės suaugusiųjų mokykla pristatė pranešimą „Mano širdy –  Lietuva“.


Kovo 11-ąją minėjome netradicinėje aplinkoje. Vida Mažeikienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, drauge su jaunimo klasių mokiniais svečiavosi Šilalės rajono viešojoje bibliotekoje. Ten buvo skaitomos Maironio, Sigito Gedos, Janinos Degutytės eilės apie Lietuvą. Visi drauge dalijosi Vydūno mintimis apie Tėvynę.


Pavasarį Šilalės rajono Pajūralio pagrindinėje mokykloje vyko teorinė – praktinė mokinių konferencija „Bebaimis knygnešys“. Konferencijoje dalyvavo Šilalės suaugusiųjų mokyklos jaunimo klasių mokiniai. Vadovaujami istorijos mokytojos metodininkės Irenos Darčienės, mokiniai paruošė ir pristatė pranešimą „Knygnešystė – gyvenimo pareiga. Knygnešio Kazimiero Kazlausko gyvenimo kelias“. Tuo pačiu buvo rengiamas ir knygų skirtukų konkursas. Mokiniai vadovaujami mokytojų Jolantos Baubkuvienės ir Vilijos Pocevičienės paruošė skirtukus. Džiugu, kad buvome pastebėti ir įvertinti. Mokiniai ir mokytojos buvo apdovanoti padėkomis.


Baigiantis mokslo metams Šilalės suaugusiųjų mokykla organizavo piešinių konkursą „Mano gimtinės spalvos“. Konkurse dalyvavo Žemaitijos regiono mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Konkursas buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui. Džiugu, kad sulaukėme didelio susidomėjimo ir daugybės piešinių, ne tik iš Šilalės rajono, bet ir iš aplinkinių miestų. Visus siuntusius savo piešinius sukvietėme į šventę. Dalyviai buvo apdovanoti padėkomis bei saldžiais prizais, o pačių gražiausių, originaliausių, įdomiausių  piešinių autoriai – ir atminimo dovanėlėmis.


Šiais mokslo metais Šilalės suaugusiųjų mokyklos jaunimo, bei suaugusiųjų gimnazijos klasių mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojų rašo rašinius tema „Šimtas eilučių Lietuvai“.


Tuo mūsų darbai nesibaigia. Su didele viltimi, džiugesiu ir entuziazmu kopiame į naują šimtmetį, kuriame visi drauge kursime kitą sėkmės istoriją.

 

Mokyklos informacija