Naujienos

Patarimai, kaip rašyti gyvenimo aprašymą CV
Patarimai, kaip rašyti gyvenimo aprašymą CV

2013-04-04
 

2013 vasario mėnesį mokykloje vyko ugdymo karjerai tyrimas. Mokiniai atsakinėjo į įvairius anketos klausimus, susijusius su ugdymo karjerai sistema mokykloje. Apklausta nemaža dalis  mokinių teigė, jog baigę mokyklą ieškosis darbo. Turbūt todėl daugumai mūsų mokyklos mokinių sąvoka „karjera“ yra susijusi su darbu bei darbine veikla.


Darbo paieškos yra sudėtinga procedūra. Ją pradėti reikėtų nuo gyvenimo aprašymo (CV) rašymo. Į ugdymo karjeros konsultacijas atėję mokiniai dažnai klausia, kaip reikėtų rašyti CV, kokią informaciją pateikti ir pan. Niekada savo gyvenimo aprašymo nerašiusiam žmogui ši užduotis gali pasirodyti gana sudėtinga. Pateiksiu keletą patarimų remiantis įvairiais internetiniais šaltiniais (cvbankas.lt, cvmarket.lt ir t.t.).


Gyvenimo aprašyme turėtų būti nurodyta:


1. Vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefonas (-ai), šeimyninė padėtis.


2. Išsilavinimas ir kvalifikacija. Išsilavinimas, diplomai surašomi eilės tvarka, pradedant paskutiniuoju. Reikia parašyti mokymo įstaigų pavadinimus, mokymo programas, profesinių kvalifikacijų pavadinimus, diplomų gavimo datas. Jeigu po vidurinės mokyklos buvo įgyta profesinė kvalifikacija kitoje mokymo įstaigoje, vidurinės mokyklos minėti nereikia.
 

3. Darbo patirtis. Pradedama nuo dabartinės ir baigiama patirtimi, įgyta anksčiausiai (praeityje). Būtina nurodyti darbo vietas, pareigas. Reikėtų paminėti, kokie darbai buvo atliekami, už ką reikėjo būti atsakingiems, kas pasiekta.
 

4. Asmeniniai gebėjimai, kompetencijos. Nurodomos užsienio kalbos, jų mokėjimo lygis, darbo kompiuteriu įgūdžiai (išvardinant konkrečias programas) ir patirties laikas, vairavimo teisių turėjimas, jų kategorija, organizaciniai gebėjimai ir kt.
 

5. Asmeniniai interesai. Čia keliais sakiniais aprašomi pomėgiai, asmeninės savybės, kurios gali būti siejamos su pageidaujama darbo vieta.


CV turėtų būti parašytas be klaidų, tvarkingu šriftu, be įmantrybių ir paveikslėlių. Kritiškai įvertinkite savo elektroninį adresą. Jis turi skambėti rimtai, solidžiai, geriausiai, kai nurodoma vardas arba pavardė. 


CV formoje niekada negalima meluoti net menkiausių pateikiamų duomenų Neverta girtis, tačiau nereikėtų ir kuklintis, maži pasiekimai ankstesniame darbe gali būti gerai įvertinti darbuotojo ieškančio direktoriaus.


Turi klausimų? Neaišku, kaip pildyti CV? Kreipkis į ugdymo karjerai specialistę suaugusiųjų mokykloje Linetą Dargienę 206 kab. (darbo laikas: antradieniais 13.00-15.00, trečiadieniais 15.55-18.55)