Naujienos

Pažinties su profesijomis pamoka
Pažinties su profesijomis pamoka

 2016-10-20 

  Šilalės suaugusiųjų mokyklos lavinamųjų klasių mokiniai tęsia pažintį su įvairių profesijų žmonėmis. Šįkart į svečius pasikvietė Šilalės PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresniąją specialistę Rasą Sadauskytę, kad papasakotų plačiau apie tai, kuo policininkai yra reikalingi žmonėms, kada į juos kreiptis.
  Pareigūnė papasakojo mokiniams apie policininko darbą, parodė policininko aprangą, skirtingas kepures. Informavo, ką veikia patrulis, papasakojo, kad yra daug policininkų tyrėjų, kurie moka paimti pirštų antspaudus, ieško įstatymų pažeidėjų bei juos sulaiko. Mokiniai išmoko, kaip reikia uždėti antrankius sulaikytiesiems asmenims, patys išbandė, kaip sunku ir neįmanoma iš jų išsilaisvinti. Ypatingo susidomėjimo sulaukė policijos mašinos apžiūra. Mokiniai turėjo galimybę įsėsti į mašiną, apžiūrėti jos vidų, pasiklausyti sirenos. Dauguma mokinių pirmą kartą taip iš arti matė policininką bei jo darbo aplinką. 
  Nuoširdus bendravimas su policijos pareigūne Rasa Sadauskyte mokiniams padėjo suvokti, kad policijos pareigūnas yra žmonių draugas, pasirengęs apginti, saugoti, padėti.

Šilalės suaugusiųjų mokyklos ugdymo karjerai koordinatorė Lineta Dargienė