Naujienos

RESPUBLIKINĖJE KONFERENCIJOJE – VERTINGA PATIRTIS
RESPUBLIKINĖJE KONFERENCIJOJE – VERTINGA PATIRTIS

2016–11–07

  Lapkričio 4 dieną Šiaulių  „Juventos“  progimnazijoje  vyko  respublikinė metodinė - praktinė konferencija "Inkliuzinio ugdymo veiksmingumo ir gerovės praktika tenkinant įvairius bemokančiųjų poreikius".  Konferencijos tikslas - plėsti bendradarbiavimą, dalinantis gerąja patirtimi, aktyvinant inkliuzinio švietimo pedagogines kompetencijas, suvokiant įtraukiojo švietimo svarbą, siekiant kokybės ir gerovės specialiajame ugdyme.

  Joje dalyvavo gausus būrys  pedagogų, mokyklų vadovų ir švietimo pagalbos specialistų  iš visos Lietuvos. Buvo  pasidalinta teorinėmis įžvalgomis bei  vertinga praktine patirtimi. Stendinį pranešimą „Specialiųjų poreikių mokinių socialinės integracijos praktika Šilalės suaugusiųjų mokykloje“ konferencijoje pristatė mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Kiržgalvienė.

Mokyklos informacija