Naujienos

Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinei mokyklai 65

Į mūsų mokyklą iš tikrųjų atėjo Šventė – didelė, skambi, ant galvos nešanti vainiką, kuriame įpinti mūsų darbai, pasiekimai ir praradimai.

Šešiasdešimt penki metai – tai tarsi kino juosta, susidedanti iš daugybės kadrų – trumpų ir ilgų, juodų ir baltų, spalvotų.

Šiais žodžiais lapkričio 26 dieną pradėjome Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos 65 metų jubiliejų.

Šventės pradžioje mokyklos istoriją priminė lietuvių kalbos mokytoja Irena Gabrielaitienė: Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinė mokykla savo gyvavimo istoriją skaičiuoja nuo 1945 m. spalio 15 d.

Tuo metu prie dabartinės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos buvo įkurtos suaugusiųjų II, IV ir V klasės, kuriose mokėsi 41 mokinys.

1956-1957 mokslo metais mokyklą lankė 141 mokinys. 1964 m. prie Šilalės vakarinės mokyklos buvo atidarytas neakivaizdinis skyrius, o prie Šilalės rajono vidurinių ir aštuonmečių mokyklų — konsultaciniai punktai (apie 1983 m. vėl panaikinti).

1973 m. Šilalės rajono vakarinę neakivaizdinę mokyklą baigė 1327 abiturientai (įskaitant konsultacinius punktus).

Tai buvo didžiausia baigusiųjų laida per visą mokyklos gyvavimo istoriją. 2001 m. mokykla buvo perkelta į buvusias katalikiškos mokyklos patalpas, o 2005 m. spalio 17 d. įsikūrė Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos patalpose.

Per visą mokyklos gyvavimo istoriją mokyklos direktoriais buvo: pirmoji direktorė R. Doveikienė, E. Davidonienė, Labrincas, Sudintas, D. Ūksas, D. Sargelytė, Juzokaitė, J. Saudargaitė, E.Mikutienė, B. Biknevičienė, J.Volskis, A. Sladkevičius, M. R. Valiuvienė.

 

Mokyklos direktorė Daiva Rudminienė padėkojo visiems mokytojams, mokiniams, darbuotojams už nuoširdų darbą, supratingumą ir kantrybę.

Šventėje dalyvavusi Šilalės rajono savivaldybės vicemerė Vera Macienė po sveikinimų mokyklos bendruomenei, įteikė mokytojams ir direktorei Šilalės rajono savivaldybės mero Padėkos raštus.

Šiltais prisiminimais ir nuoširdžiais sveikinimais susirinkusiuosius pagerbė buvusios mokyklos direktorės E. Mikutienė ir R. M. Valiuvienė, mokytojos T. Ūksienė, P. Kalnikienė, Z. Bliūdžienė.

Mokinių vardu padėkos žodžius mokytojams išsakė 2009 m. laidos mokinė V. Juodžentienė. Nudžiugino šilti ir nuoširdūs Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos, Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos, Šilalės rajono švietimo centro vadovų, Šilalės LPKTS filialo tarybos sveikinimai ir atminimo dovanos.

Po koncerto prisiminimų vakaras tęsėsi prie kavos puodelio, vartėme albumus, prisiminėme buvusius mokytojus, mokinius garsinančius ne tik mokyklos bet ir Lietuvos vardą.

 

Šventė baigėsi...gyvenimas tęsiasi, skaičiuodamas dienas į ateitį. O mes tikime, kad mokykla gyvuos ir sulauks dar ne vieno garbingo jubiliejaus.

 

Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo
vidurinės mokyklos informacija