Naujienos

Šilalės suaugusiųjų mokykla kviečia mokytis

2014-05-19

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA
KVIEČIA MOKYTIS

 

Mokinius,  turinčius mokymosi, bendravimo sunkumų, stokojančius dėmesio, nepritapusius kitose ugdymo įstaigose, pašalintus iš mokyklos – į JAUNIMO KLASES.


Čia mokiniai ugdomi nedidelėse (ne daugiau 16 mokinių) klasėse, kiekvienam skiriama pakankamai dėmesio, sudaromos galimybės panaikinti išsilavinimo spragas, pasivyti bendraamžius. Jaunimo klasėse mokiniai mokomi tų pačių dalykų kaip ir jų bendraamžiai pagrindinėse, vidurinėse mokyklose, gimnazijose, tačiau jiems papildomai  siūloma technologinio profilio užsiėmimų.


Priimami 12 – 17 metų  jaunuoliai (ės) į 6 -10 klases.

 

Mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių kviečiame mokytis SPECIALIOSIOSE KLASĖSE. Čia jiems sudarytos puikios sąlygos ne tik mokymuisi, bet ir saviraiškai, kūrybai. Po pamokų veikia pailgintos dienos grupė, neformaliojo švietimo užsiėmimai.


Priimama į 1 - 10 klases. Baigę 10 klasių, mokymąsi gali tęsti Socialinių įgūdžių ugdymo klasėse.


18-os metų ir vyresnius asmenis, siekiančius įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, kviečiame mokytis SUAUGUSIŲJŲ KLASĖSE.

 

 

Prašymai mokytis priimami iki rugpjūčio 31 d.


Informacija teikiama telefonu: 8 449 74281.


Mokyklos adresas: J.Basanavičaus g. 25, Šilalė.