Naujienos

Tarptautinė tolerancijos diena specialiosiose (lavinamosiose) klasėse
Tarptautinė tolerancijos diena specialiosiose (lavinamosiose) klasėse

2015-11-23

 

Lapkričio 16 dieną Šilalės suaugusiųjų mokyklos specialiosiose (lavinamosiose) klasėse buvo  paminėta Tarptautinė tolerancijos diena, kasmet pažymima nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. Šiai dienai skirtoje   pamokoje moksleiviai buvo skatinami atkreipti dėmesį į skirtingo amžiaus, lyties ir fizinės bei psichinės negalios žmones, tokias savybes kaip pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę.


Pamokos pradžioje mokiniai diskutuodami ieškojo tinkamiausio tolerancijos apibrėžimo. Buvo demonstruojamos skaidrės „Aš supratau“, kuriose žodžiai skambėjo kaip manifestas tolerancijai: „Kaip tapo lengva, paprasta gyvent, kai supratau, kad nepakeisiu aš kitų likimo. Kad neklausys manęs nei  saulė, nei lietus...Kad žiemą snigs ne obelų žiedai... O rudenį jau neišvysiu lapų žalio pabudimo...“; „O žmonės: jie yra ir bus, kokie yra...Kokiais jiems būt patinka ir kokie jie gimę...Su savo norais, savo atradimais, savo paklydimais... Savais keliais, savais dievais ir savo supratimais...Kiekvienas toks kitoks, nepaprastas, nepanašus...Todėl gražus...“; „Nors kartais, oi, kaip norisi jame kažką pakeisti- mintis, veiksmus, atradimus... Net kitokius jausmus ir kitokias svajones... Bet taip ne jam, o man tebūtų patogu!!!“; „Kaip tapo lengva, paprasta gyvent, kai supratau, kad keist galiu save, ne kitą… Savas mintis, veiksmus, atradimus. Savus jausmus ir tik savas svajones… ir …O, stebukle! Kai keičiuosi aš – aplinkui keičiasi kiti!!!” Pagal labiausiai patikusią citatą mokiniai rašė pamąstymus į gėlių žiedelius, iš kurių padarėme stendą ,, Tolerancijos žiedai“. Taip pat rinkome tolerantiškiausią mokinį.  Buvo demonstruojama filmuota medžiaga apie jaunimo netolerantišką elgesį.


Be abejo, vien tik lapkričio 16 dieną mokyklose paminėdami šią dieną tolerantiškesni netapsime. Tačiau jeigu nuo pat ankstyvo amžiaus skatinsime vaikus aplinką vertinti savarankiškai, mąstyti kritiškai, samprotauti etiškai, pripažinti žmoniškąsias vertybes ir pamatines kitų laisves, pamažu konfliktiškumas užleis vietą tolerancijai, abejingumas - pakantumui, o į „kitokį“ , „kitą“ pradėsime dažniau žvelgti be išankstinio nusistatymo. Kurti tolerantišką visuomenę reikia stengtis visur: ne tik mokyklose, bet ir namuose, darbe, gatvėje...

                                                                                                
 Vyr. auklėtoja    Regina Valauskienė