Naujienos

Tremties diena gyva

Jei čia mirsim, tai mirsim kaip žmonės – gražiai:
Už tėvynę, už tiesą ir laisvę.
Mūs kelian veidmainiai neužklys, neužeis –
Jie kraujo nekalto prilaistė.
                                        (A. Miškinis, „Sibire“)


Šiais metais yra minimos 70 – osios metinės, nuo pirmųjų trėmimų į Sibirą pradžios. Gegužės 24 d. ši prasminga sukaktis buvo paminėta Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje. Visi žiūrėjome filmuotą medžiagą apie tremtį, kurią nufilmavo ekspedicijų į Sibirą dalyviai. Su istoriniais tautos genocido faktais supažindino istorijos mokytoja  Irena Darčienė, buvusių tremtinių laiškus ir eiles skaitė mokinė Julija Turskytė.

Šventiniame minėjime savo prisiminimais ir išgyvenimais maloniai sutiko pasidalinti poetė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinų sąjungos Šilalės skyriaus pirmininkė, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė Teresė Ūksienė, tremtinys Antanas Rašinskas, mūsų mokyklos mokytojos Irena Gabrielaitienė, Elvyra Gedeikienė.

Šventei pasibaigus apžiūrėjome tremtinių knygų parodą, asmenines dalyvių nuotraukas iš tremties.