Administracinė informacija » Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

 

Pareigybės Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur), 2024 m.
I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2023 metai
Direktorius 1 3874 1 3482
Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 4 1973 4 1931
Vyr. mokytojas 6 1989 6 1816
Mokytojas metodininkas 11 1652 11 1556
Mokytojas ekspertas 2 2349 2 2391
Mokytojo padėjėjas 5 1485 5 1427
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Valytojas 3 934 3 866
Auklėtoja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*

 

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.