Administracinė informacija » Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

 

Pareigybės Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur), 2023 m.
I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2022 metai
Direktorius 1 3242 1 2817
Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 4 1772 2 1426
Vyr. mokytoja 6 1680 9 1419
Mokytojas metodininkas 10 1846 11 1470
Mokytojas ekspertas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 5 1364 4 1292
Bibliotekininkas - - - -
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Valytojas 3 808 2 776
Pailgintos grupės auklėtoja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*

 

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.