Naujienos

Suaugusiųjų mokymosi savaitei pasibaigus

2015-11-23

 

Lapkričio 17 d. vyko sveikos gyvensenos mokymai „Sveiko gyvenimo mozaika“ skirti dienai „Žingsnis į sveiką gyvenimą“. Išklausėme įdomią ir naudingą mokytojos E. Gedeikienės paskaitą apie žolelių arbatos naudą, įvairių riešutų gydomąsias savybes. Po paskaitos ragavome vaistažolių arbatą, riešutus ir užkandžius iš vaisių ir daržovių.


Lapkričio 18 d. į susitikimą – diskusiją „Žingsnis į darbo rinką ir verslo pasaulį“ atvyko nemažas būrys buvusių mokyklos mokinių. Karjeros specialistė L. Dargienė ir mokytoja I. Darčienė diskusiją paįvairino praktine užduotimi – kūrėme verslo planą, kurį pristatėme ir aptarėme. Dar ilgai netilo kalbos prie arbatos puodelio.


Lapkričio 19 d. „Žingsnis į save, savo šeimą, artimuosius, supančią aplinką”. Šią dieną mokykloje vyko paskaita mokyklos bendruomenei “Vyraujančio psichologinio klimato reikšmė asmeninei savijautai ir darbo kokybei”. Po paskaitos lektorė J. Butkutė atsakinėjo į pateiktus klausytojų klausimus, diskutavo.


Lapkričio 20 d. aptarėme suaugusiųjų mokymosi savaitės “Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui” renginius ir veiklą. Pasidžiaugėme, kad ryžomės žengti bent tris žingsnius link aktyvesnio mokymosi, aktyvesnio gyvenimo, drąsesnio bendravimo ir bendradarbiavimo.

plačiau
Tarptautinė tolerancijos diena specialiosiose (lavinamosiose) klasėse

2015-11-23

 

Lapkričio 16 dieną Šilalės suaugusiųjų mokyklos specialiosiose (lavinamosiose) klasėse buvo  paminėta Tarptautinė tolerancijos diena, kasmet pažymima nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. Šiai dienai skirtoje   pamokoje moksleiviai buvo skatinami atkreipti dėmesį į skirtingo amžiaus, lyties ir fizinės bei psichinės negalios žmones, tokias savybes kaip pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę.


Pamokos pradžioje mokiniai diskutuodami ieškojo tinkamiausio tolerancijos apibrėžimo. Buvo demonstruojamos skaidrės „Aš supratau“, kuriose žodžiai skambėjo kaip manifestas tolerancijai: „Kaip tapo lengva, paprasta gyvent, kai supratau, kad nepakeisiu aš kitų likimo. Kad neklausys manęs nei  saulė, nei lietus...Kad žiemą snigs ne obelų žiedai... O rudenį jau neišvysiu lapų žalio pabudimo...“; „O žmonės: jie yra ir bus, kokie yra...Kokiais jiems būt patinka ir kokie jie gimę...Su savo norais, savo atradimais, savo paklydimais... Savais keliais, savais dievais ir savo supratimais...Kiekvienas toks kitoks, nepaprastas, nepanašus...Todėl gražus...“; „Nors kartais, oi, kaip norisi jame kažką pakeisti- mintis, veiksmus, atradimus... Net kitokius jausmus ir kitokias svajones... Bet taip ne jam, o man tebūtų patogu!!!“; „Kaip tapo lengva, paprasta gyvent, kai supratau, kad keist galiu save, ne kitą… Savas mintis, veiksmus, atradimus. Savus jausmus ir tik savas svajones… ir …O, stebukle! Kai keičiuosi aš – aplinkui keičiasi kiti!!!” Pagal labiausiai patikusią citatą mokiniai rašė pamąstymus į gėlių žiedelius, iš kurių padarėme stendą ,, Tolerancijos žiedai“. Taip pat rinkome tolerantiškiausią mokinį.  Buvo demonstruojama filmuota medžiaga apie jaunimo netolerantišką elgesį.

plačiau
Paminėta Tarptautinė tolerancijos diena

2016-11-17

 

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti jau tryliktus metus inicijuoja lapkričio 16-osios –  Tarptautinės tolerancijos dienos – paminėjimą Lietuvoje. Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis yra MOZAIKA. 

 

Ši diena paminėta ir Šilalės suaugusiųjų mokykloje. Istorijos, pilietinio, dorinio ugdymo pamokų metu mokiniai išsiaiškino žodžio „tolerancija“ reikšmę ir prasmę, diskutavo, ar gyvename tolerantiškoje visuomenėje bei ką šis žodis šiandien reiškia kiekvienam iš mūsų. Aptarta, kokie netolerancijos pavyzdžiai sukėlė žiaurias pasekmes visuomenei, o tuo pačiu ir kiekvienam jos nariui. 9 jaunimo klasės mokinys Mantas Butkus pristatė  pranešimą tema „Kas yra tolerancija?“, buvo parengta stendinė medžiaga.

plačiau

2015-11-17

 

2015 m. lapkričio 16-22 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia jau šešioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“. Ši suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama aktyvaus mokymosi idėjos sklaidai, praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui.

 

Kaip ir kiekvienais metais Savaitės renginiai vyks visoje Lietuvoje ir mūsų mokykloje. Savaitės atidarymo renginys mūsų mokykloje įvyko lapkričio 16 d. Renginyje dalyvavo mokytojai ir mokiniai. Renginys prasidėjo 13 val. uždegant žvakutę ir pagerbiant tylos minute žuvusiuosius Prancūzijoje. Direktorė D. Rudminienė trumpai papasakojo apie suaugusiųjų švietimo šių dienų aktualijas Lietuvoje, pristatė mokykloje organizuojamus suaugusiųjų savaitės renginius ir pakvietė visus aktyviai dalyvauti:

plačiau

2015-11-16

 

Rugsėjo 12 – spalio  5 dienomis Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras organizavo fotografijų konkursą „Mokytojo portretas“.

 

Džiugu, kad šiame konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos 9 jaunimo klasės  mokinys  Mantas Butkus. Už  mokytojo profesijos prestižo didinimą, emocinės raiškos puoselėjimą  mokinys apdovanotas padėkos raštu.

plačiau
Edukacinė išvyka į Tauragės rajono Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centrą

2015-11-10

 

Ūkanotą pirmadienio rytą Šilalės suaugusiųjų mokyklos jaunimo ir specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniai su lydinčiais mokytojais sėdome į mokyklinį autobusą ir išvykome Tauragės  link. Po gero pusvalandžio pasiekėme Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centrą, kur mus pasitikusios darbuotojos nuoširdžiai supažindino su šio centro vykdoma veikla. Naujos centro  patalpos ir jame sukaupta medžiaga paskatino susimąstyti apie senolių kažkada atliekamus darbus – tradicinius amatus ir kultūrinį paveldą. 


Mokiniai dalyvavo duonos kepimo ir vilnos vėlimo edukacinėse programose. Centro darbuotoja papasakojo apie  duonos kepimo papročius, tradicijas, priminė jos svarbą mūsų gyvenime, paskatino ją gerbti.

plačiau
Dalyvavome akcijoje „Aš tyliai uždegu žvakutę...“

2015-11-03

 

Spalio 25 – lapkričio 2 dienomis Šilalės suaugusiųjų mokyklos jaunimo klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Aš tyliai uždegu žvakutę...“ 

 

Akcijos metu istorijos mokytoja Irena Darčienė, jaunimo klasių auklėtoja Birūta Vičiūnienė mokiniams papasakojo, kokia yra Visų šventųjų dienos bei Vėlinių švenčių prasmė,  supažindino su šventimo tradicijomis. Buvo parengta stendinė medžiaga.

 

Vėlinių dieną mokiniai kartu su mokytojomis apsilankė kapinėse ir uždegė atminimo žvakutes ant apleistų kapų.

plačiau
Margaspalvis ruduo

2015–10–27


Ar pastebėjote, kad  rudenėlis darosi  vis  drąsesnis, todėl dienos vis trumpėja, darosi vis šalčiau ir lietutis  dažniau mus aplanko? Medžių lapai gelsta. Paukščiai išskrenda į šiltuosius  kraštus.


Taip į Šilalės suaugusiųjų mokyklos specialiąją A klasę atkeliavo savaitinis projektas „Margaspalvis  ruduo“,  kurį iniciavo vyr.  auklėtoja Regina Valauskienė.


Projekto metu buvo siekiama plėsti vaikų supratimą apie rudenėjančios  gamtos grožį, ugdyti raiškiojo  skaitymo įgūdžius,  draugiškumą, suteikti džiugių emocijų dalyvaujant šventėje.


Vaikams auklėtoja  pasakojo kaip rudenį, po šaltų ir vėjuotų dienų pasirodo saulutė, prasideda BOBŲ VASARA. Tomis dienomis atsiranda labai daug voratinklių. Jie skraido ore arba kaip didžiuliai tinklai kabo tarp medžių. Voratinklius audžia vorai. Jie iš savo pilvelio išleidžia ploną voratinklį ir pritvirtina prie medžio šakų. Kartais vėjas pakelia voriukus kartu su voratinkliu ir neša tolyn. Kai voriukai užsinori nutūpti, jie pradeda savo voratinklį vynioti į rutuliuką ir lėtai nusileidžia ant žemės. Žmonės sako, kad jei rudens dieną draikosi voratinkliai, bus giedra ir saulėta diena. Vorai atneša laimę.

plačiau

2015-10-27

 

2015 metai paskelbti etnografinių regionų metais. Jiems paminėti specialiosiose (lavinamosiose) klasėse dirbančios mokytojos paskyrė savaitę „Iš tautosakos skrynelės“. Spalio 19 – 23 dienomis specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniai mokytojų E. Pėlikienės ir N. Vaitkevičienės padedami gilino žinias lietuvių liaudies tautosakos srityje. Integruotų veiklų metu mokiniai buvo supažindinami su lietuvių liaudies pasakomis, mįslėmis, patarlėmis, dainomis.  Vaikams buvo demonstruojama mokomoji medžiaga apie tautinius raštus ir atskirų etnografinių regionų kostiumus, pasigrožėta senolių rankdarbiais. Mokinai klausėsi lopšinių, lietuvių liaudies dainų,  sekamų pasakų, sakmių, legendų.

plačiau

2015-10-26


Spalio 23 dieną Šilalės suaugusiųjų mokyklos jaunimo klasių mokiniai apsilankė dorinio ugdymo praktinėje – teorinėje konferencijoje „Gyvenimo vertė“. Renginio organizatoriai – Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija.


Konferencijos metu vyko diskusijos, buvo vykdoma filmo „Tiltas“ peržiūra, mokomasi sakralinių šokių, lankstomos palaikymo gervelės sergantiems, vykdoma kita veikla.  Svarbiausias konferencijos svečias – ateitininkų korporacijos „Lustitia“ pirmininkas lektorius Vytis Turonis  moderavo diskusiją apie žmogaus gyvenimo vertę.

plačiau