Naujienos

2021-03-18

 

Specialiųjų klasių mokiniai, padedadmi mokytojų Editos Pėlikienės ir Aldonos Pipirienės dalyvavo respublikiniame virtualiame konkurse "Aš laimigas, kai...", rašė savas mintis, kada jie būna laimingi. Mokiniai apdovanoti padėkomis.

 

                                                                                                                            

                                                                                                                             Mokyklos informacija

plačiau
GERIAUSIOS DOVANOS - TAI TIKRI DRAUGAI
GERIAUSIOS DOVANOS - TAI TIKRI DRAUGAI

2021 - 03 - 17

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos specialiųjų klasių mokiniai dalyvavo piešinių konkurse "Geriausios dovanos - tai tikri draugai", kurį organizavo Šilalės švietimo pagalbos tarnyba ir Šilalės rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis.

Džiaugiamės savo specialiųjų klasių mokinių darbais, kai kurie iš jų bus eksponuojami parodoje Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje.

Mokiniams pasiruošti padėjo specialiųjų klasių mokytojos Edita Pėlikienė ir Aldona Pipirienė.

 

                                                                                                                                                      Mokyklos informacija

UŽIMTUMO TARNYBOS INFORMACIJA

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS 2021 M.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. vasario    d. įsakymu Nr. V-

 

2020–2021 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

 

 

UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

1. Technologijos

Mokyklinis

2020 m. spalio 1 d. – 2021 m. gegužės 10 d.

2. Menai

Mokyklinis

2020 m. spalio 1 d. – 2021 m. gegužės 10 d.

 

 

PAGRINDINĖ SESIJA

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

3. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Valstybinis

2021 m. birželio 7 d. (P)

9 val.

4. Biologija

Valstybinis

2021 m. birželio 9 d. (T)

9 val.

5. Informacinės technologijos

Valstybinis

2021 m. birželio 11 d. (Pt)

9 val.

6. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2021 m. birželio 14 d. (P)

9 val.

7. Geografija

Valstybinis

2021 m. birželio 16 d. (T)

9 val.

8. Matematika

Valstybinis

2021 m. birželio 18 d. (Pt)

9 val.

9. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2021 m. birželio 21, 22, 23  d. (P, A, T)          

9 val.

10. Istorija

Valstybinis

2021 m. birželio 25 d. (Pt)

9 val.

11. Chemija

Valstybinis

2021 m. birželio 28 d. (P)

9 val.

12. Fizika

Valstybinis

2021 m. liepos 2 d. (Pt)

9 val.

 

 

 

PAKARTOTINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

13. Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

2021 m. liepos 5 d. (P)

9 val.

14. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2021 m. liepos 5 d. (P)

13 val.

15. Biologija

Valstybinis

2021 m. liepos 7 d. (T)

9 val.

16. Geografija

Valstybinis

2021 m. liepos 7 d. (T)

13 val.

17. Istorija

Valstybinis

2021 m. liepos 8 d. (K)

9 val.

18. Matematika

Valstybinis

2021 m. liepos 9 d. (Pt)

9 val.

 19. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2021 m. liepos 12 d. (P)

9 val.

 20. Informacinės technologijos

Valstybinis

2021 m. liepos 13 d. (A)

9 val.

21. Fizika

Valstybinis

2021 m. liepos 14 d. (T)

9 val.

22. Chemija

Valstybinis

2021 m. liepos 14 d. (T)

13 val.

23. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

2021 m. liepos 20 d. (A)

9 val.

 

* Brandos egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.

 

 

_______________________________________________

 

 

IŠLYDĖJOME ŽIEMĄ
IŠLYDĖJOME ŽIEMĄ

Besidžiaugdami gražiu žiemišku oru, žaisdami ir linksmai leisdami laiką vasario 24 d. išlydėjome žiemą.

Specialiųjų klasių mokiniai su mokytojomis, auklėtojomis ir mokytojų padėjėjomis statė sniego besmegenius, žaidė sniego karą ir taip išlydėjo žiemą.

Netrūko gerų emocijų, energijos ir šėlsmo.

 

Specialiosios klasės auklėtoja Vilma Šiaudvytienė

DALYVAUJAME PARODOJE

Šiaulių Gytarių progimnazijos organizuojamoje foto parodoje "Šypsausi tau, Lietuva" dalyvaujame ir mes. Specialiųjų klasių mokinių paruoštas darbas ir įamžintos akimirkos nukeliavo į foto parodą. Mokiniams talkino specialiųjų klasių auklėtojos: Jolanta Aleksandravičienė ir Vilma Šiaudvytienė. Nuotraukos jau publikuojamos, kviečiame pažiūrėti Gytarių mokyklos Facebook paskyroje ir paspausti patiktuką.

 

https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-Gytari%C5%B3-progimnazija-1854104274613339/photos/pcb.4078450832178661/4078393782184366

 

https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-Gytari%C5%B3-progimnazija-1854104274613339/photos/pcb.4078450832178661/4078416232182121

 

Mokyklos informacija

Švietimo įstaigos galės priimti vaikus, kurie neturi tinkamų sąlygų mokytis namuose

 

Vaikams, kurie neturi sąlygų mokytis namuose ar patiria mokymosi sunkumų pandemijos metu, bus sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu švietimo įstaigose. Vyriausybės sprendimas įsigalios sausio 21 d., taigi namuose mokytis sąlygų neturintys vaikai į mokyklas galės grįžti jau šią savaitę.

 

Kaip pabrėžia švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, šis Vyriausybės sprendimas ypač aktualus šeimoms, kurios neturi pakankamai lėšų, socialinių įgūdžių ar motyvų tam, kad vaikams sudarytų tinkamas sąlygas ugdymuisi namuose.

 

„Kiekvienos šeimos situacija yra skirtinga, susiduriama su skirtingomis problemomis. Valstybė ir savivaldybės privalo sudaryti visiems vaikams kuo geresnes sąlygas lygiavertiškai mokytis, nepalikti nuošaly“, - sako ministrė.

 

Sprendimus, kurie vaikai nuotoliniu būdu mokysis mokyklose ar kitose savivaldybės paskirtose įstaigose priims mokyklų vaiko gerovės komisijos. Vaikai pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir toliau mokysis nuotoliniu būdu, tačiau tai darys būdami mokyklose ar vaikų dienos centruose ir gaudami jiems reikalingą pagalbą. Savivaldybių administracijos organizuos, kad vaikams, kurie neturi sąlygų mokytis namuose arba kuriems dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba, būtų užtikrintas nuotolinis ugdymas, priežiūra ir maitinimas mokyklose ar kitose savivaldybių paskirtose įstaigose.

 

Savivaldybių administracijų švietimo padaliniai praėjusią savaitę jau buvo informuoti apie dalies vaikų sugrąžinimą į mokyklas, kur jie toliau mokysis nuotoliniu būdu.

 

Įstaigos, kuriose rinksis mokiniai, laikysis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinųjų sąlygų.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) jau įtraukė šią pagalbos mokiniams priemonę į pagalbos priemonių paketą, skirtą kompensuoti per pandemiją patirtus mokymosi praradimus.

 

ŠMSM atliko bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus specialiųjų, suaugusiųjų, ligoninių, sanatorinių mokyklų paskirčių grupės įstaigas) mokinių apklausą. Jos metu paaiškėjo, kad apie 25 tūkst. mokinių reikalinga mokymosi pagalba: papildomai konsultuoti, aprūpinti kompiuterine įranga, užtikrinti interneto ryšį, stiprinti motyvaciją. Maždaug pusei šių mokinių yra skirtas nemokamas maitinimas, o šeimos ir/ar gauna socialinę paramą.

 

Pusei šių mokinių reikalingos papildomos įvairių dalykų konsultacijos. Maždaug tiek pat turi problemų su kompiuterine įranga ir / ar interneto ryšiu. Ketvirtadalis šių mokinių neturi motyvacijos mokytis, o kas dešimto vaiko tėvai iš viso nebendrauja su mokykla.

 

 

plačiau