Naujienos

Šimtadienio atgarsiai

2015-03-05

 

Liko visai nedaug – tik 100 dienų pasisemti daugiau žinių, įgyti daugiau patirties ir su nerimu laukti egzaminų. Vasario 26 d. mokyklos abiturientai šventė Šimtadienį.

 

Gyvenimas - kaip pasaka, su daug išbandymų ir laiminga pabaiga. Tokio gyvenimo linkėjo Šilalės suaugusių mokyklos vienuoliktokai abiturientams šventės proga. Po 100 dienų dvyliktokų laukia pirmieji išbandymai – egzaminai. Vienuoliktokai patikrino, ar tinkamai pasirengę abiturientai įveikti visas kliūtis, „išgydė“ nuo streso, gabiausiems įteikė pusatestačius. Direktorė D. Rudminienė linkėjo stiprybės, pasitikėjimo ir drąsos. Šventėje dalyvavusi Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja V. Macienė palinkėjo sėkmės, pasidžiaugė, kad suaugę žmonės siekia išsilavinimo ir stengiasi įgyvendinti svajones. Nuoširdžiausius linkėjimus auklėtiniams išsakė klasių auklėtojos I. Darčienė ir V. Pocevičienė.

plačiau
Vasario 16 – oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

2015-02-15

 

Vasario 16-oji  – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti.  Ši istorinė data Lietuvoje minima kasmet.

 

Šilalės suaugusiųjų mokykloje šios iškilios šventės proga parengtas informacinis stendas.

 

Mokyklos erdves papuošė mokinių vaikučių piešinių parodėlė.

plačiau

2015-02-11

Ugdymo turinio integravimas tampa vis svarbesniu reiškiniu šiandieniniame švietimo sistemos kaitos procese. Siekiant sumažinti barjerus tarp mokykloje dėstomų dalykų, priartinti mokymąsi prie gyvenimo, pritaikyti užduotis pagal mokinių poreikius ir galias, vengti kartojimosi ir pernelyg didelių mokymosi krūvių, integracija tampa puikia išeitimi. Kartu tai motyvuoja mokytis, moko analizuoti, remtis įgytomis žiniomis.

 

Šia aktualia tema buvo kalbėta 2015 m. vasario 5 d. Šilalės suaugusiųjų mokykloje vykusiame seminare „Mokyklos komandos vaidmuo, organizuojant integruotą ugdymą“. Praktinėje programos dalyje patirtimi dalijosi ir jo dalyviai iš Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro. Aptartos integruoto mokymosi galimybės, analizuotos problemos, pasidžiaugta pasiekimais.

plačiau
Akredituota mūsų mokykloje vykdoma vidurinio ugdymo programa

2015-01-27

 

Praėjusių metų gruodžio 8 – 12 dienomis mūsų mokykloje vyko Vidurinio ugdymo programos akreditacijos vertinimo grupės darbas. Vertinimo grupės vadovė – ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento RPAS vyriausioji specialistė Ramutė Kulikauskienė, nariai: Tauragės „Versmės“ gimnazijos direktorė Albina Senkuvienė ir ŠMM Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Švietimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Mačiulienė  išanalizavo mokyklos veiklos dokumentus, informaciją, pateiktą interneto svetainėje, duomenis, esančius Švietimo informacinių technologijų centro ir Švietimo aprūpinimo centro duomenų bazėse, bendravo su mokytojais, mokiniais, mokyklos direktore ir pavaduotoja, Šilalės rajono savivaldybės vadovais, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais, mokyklos partneriais.

 

Sausio 26 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijos posėdis, kuriame buvo svarstomas klausimas „Dėl vidurinio ugdymo programos, įgyvendinamos Šilalės suaugusiųjų mokykloje, akreditavimo“. Posėdyje dalyvavo vertinimo grupės vadovė R. Kulikauskienė ir mokyklos direktorė D. Rudminienė. 

plačiau
Laisvės gynėjų diena

2015-01-13

 

Sausio 13 – diena,  Lietuvos istorijoje pažymėta kraujo ženklu. Šiai datai atminti kasmet organizuojama pilietinė akcija, kurioje dalyvauja ir mūsų mokyklos bendruomenė.

 

1991 metų sausio 13 dienos įvykių istoriniams faktams prisiminti mokykloje išleistas informacinis stendas „Laisvės kaina“.  Šiais metais nuspręsta prisidėti prie antrus metus organizuojamos akcijos „Neužmirštuolė“,  segint pagarbą kovotojams už laisvę simbolizuojantį neužmirštuolės žiedą. Uždegamos atminimo žvakutės. 

 

Integruotą istorijos ir etikos pamoką vedė istorijos vyr. mokytoja Irena Darčienė ir mokyklos direktorė Daiva Rudminienė. Pamokos metu buvo prisimenami įsimintinos dienos įvykiai, vyko filmo „Nežinomi didvyriai“ (rež. Algis Kuzmickas) peržiūra ir aptarimas. 

 

 

plačiau
Informacija abiturientams
Informacija abiturientams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1231 patvirtintas „Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“, kuriame numatyta:

 

1.    Kandidatai einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus.

 

2.    Kandidatai egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi savo nuožiūra.

 

3.    Organizuojami:

 

•    valstybinis ir mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas

 

•    tik valstybiniai biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, matematikos, užsienio kalbų brandos egzaminai

 

•    tik mokykliniai – menų, muzikologijos ir technologijų brandos egzaminai

 

4.    Kandidatas prašymą laikyti brandos egzaminus pateikia savo mokyklos vadovui iki 2015 m. kovo 3 dienos, o dėl menų ir technologijų egzamino iki 2015 m. sausio 14 dienos

2015-01-08

 

Apdovanota Šilalės suaugusiųjų mokyklos istorijos bei geografijos vyresnioji mokytoja Irena Darčienė. Antra iš kairės.Sausio 6 dieną Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas tradiciškai surengė padėkos popietę praėjusiais metais nusipelniusiems asmenims. Padėkos raštais už atsidavimą savo darbui, kūrybišką veiklą, tradicijų puoselėjimą apdovanoti 26 pedagogai, kultūros darbuotojai, treneriai ir kt.

 

Už indėlį puoselėjant mokinių pilietines vertybes, atsidavimą savo darbui buvo apdovanota ir Šilalės suaugusiųjų mokyklos istorijos bei geografijos vyresnioji mokytoja Irena Darčienė.

plačiau

2014-12-30

 

Gruodžio 19 d. specialiųjų klasių mokiniai pakvietė savo tėvelius  Kalėdiniam pasibuvimui „Į širdį kiekvieną Kalėdos ateina“.

 

Pradėjome kelionę Kalėdų link drauge su vaikais ir tėveliais pasinerdami į pasakų pasaulį. Ten mūsų fantazija leido patikėti pasakomis, atveriančiomis širdis jaukiam buvimui kartu.

 

Vaikai linksmino „Karališkų pingvinų šokiu“, dainomis apdainavo žiemą, baltą fėją, Vakarę žvaigždę, kuri spindėdama neša laimę, džiaugsmą ir išpildo visas svajones. Įsibėgėjus šventiniam šurmuliui į šokių sūkurį įsitraukė ir merginos. Jos sušoko „Snaigių šokį“. 

plačiau