Naujienos

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

2020-09-24

Tėvų linija

2020-04-14

Turime ir mes kuo pasidžiaugti
Turime ir mes kuo pasidžiaugti

2020-08-12

 

Mokytojo dalia sutikti ir išleisti mokinius, suteikti jiems žinių, padėti, patarti. Ir nesvarbu, ar mokinys tik perkopęs pilnametystės slenkstį, ar jau sukaupęs nemažą gyvenimišką patirtį, tik laiku nespėjęs baigti mokyklą. Todėl Šilalės suaugusių mokyklos bendruomenei ypač džiugu yra teikti brandos atestatus savo mokiniams. Šiemet brandos atestatus gavo 47 mokiniai, vidurinio mokymosi pasiekimų pažymėjimai įteikti 11 mokinių. Tai yra daugiau negu pereitais mokslo metais. Džiugu ir tai, jog šiemet abiturientai rinkosi įvairesnius egzaminus, negu ankstesniais mokslo metais. Be dailės ar technologijų mokyklinio egzamino jie laikė geografijos, anglų kalbos, biologijos, matematikos, informacinių technologijų valstybinius egzaminus. Ir gana sėkmingai juos išlaikė. Linkime sėkmės ketinantiems studijuoti.

 

Mokslo metai, pilni iššūkių, sunkaus mokinių ir mokytojų darbo, baigėsi. Greit prasidės nauji mokslo metai. Norisi tikėti, kad ir šie Šilalės suaugusių mokyklos bendruomenei bus įdomūs, kupini netikėtumų, sėkmingi metai.

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos informacija

Brandos egzaminai 2020 m.

2020-06-17